Hírek Szikszóról

Komáromy Károly, 2013. január 22. kedd

2012 október 7.-én a gyülekezeten kívül rokonok, barátok, munkatársak töltötték meg az imaházat, hogy együtt örüljenek az Urbán-házaspárral.

Gyermekbemutatás

László és Magdolna hetedik gyermeküket: Abigélt hozták el az ÚR házába bibliai példák szerint, közösségünk gyakorlatának megfelelően. Örömmel adtunk hálát az újszülöttért és kértük Isten áldását az egész család életére. "Bizony , az Úr ajándéka a gyermek, az anyaméh gyümölcse jutalom " (Zsolt. 127,3)

szikszoresbiter.JPGPresbiter- és diakónusavatás

November 24-én tisztségviselők avatására került sor a gyülekezetben. Eddigi szolgálatuk elismeréseként dr. Üveges Gábor és Szendrey János testvérek presbiteri, Urbán László testvér pedig diakónusi megbízást kapott a gyülekezettől. Az avatást és a beiktatást Dr. Szűcs Zoltán testvér a Presbiteri Tanács elnöke vezette, aki a szertartás előtt Ezékiel 3,17 és 27/a alapján hirdetett aktuális igét, rámutatva az őrállói megbízatás felelősségére. Az ünnepi istentisztelet liturgusa a helyi lelkipásztor volt, aki a kézrátételes imádságban is közreműködött. A családias légkörű ünnepély szeretetvendégséggel ért véget. Urunk áldása kísérje avatott testvéreink életét, további szolgálataikat a rájuk bízott kicsiny nyáj legeltetésében!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)