Ismét megmozdult a hullámsír Dunaharasztin

R.Zs., 2014. október 29. szerda

2014. október 12-én kettős örömünnepre jöhetett össze Isten népe a Dunaharaszti Baptista Imaházban. A délelőtti Istentisztelet keretében ismét megmozdult a hullámsír,...

2014_10_12_Bekehirnok_Bemerits_Szabo_Monika.jpg

...délután pedig ünnepi hálaadó Istentiszteleten idéztünk fel néhányat azon megszámlálhatatlan ajándékokból melyekért különösen is hálásak vagyunk az ÚRnak. Mind a két Istentiszteleten Nemeshegyi Dávid, a Rákoshegyi gyülekezet lelkipásztora hirdette erőteljesen Isten Igéjét.

A hullámsír megmozdulását hitünk szerint Krisztus idézte elő, amikor Dr. Szabó Mónika óemberének jelképes eltemetését, valamint az Úrtól kapott új természetének megszületését ünnepelhettük. Mint, az egyedüli élő Istenben hívő emberek felülmúlhatatlan öröm és csodaként éljük meg, amikor egy bűnös a megtéréséről saját szavaival (és életével) tesz tanúbizonyságot. Az öröm könnyei is hullottak sokunk szeméből a bizonyságtétel hallatán, és ismét átéltük: a hit valóban ajándék.

Mónika útja a keresztfához számos küzdelmen és kalandon át vezetett, mivel elsőszülött Blanka kislányuk fogalmazta meg azon vágyát, hogy templomba szeretne menni. Mónika kissé furcsállta Blanka lányuk kérését, azonban szíve mélyén kötelességének érezte Blanka sajátos kívánságát teljesíteni. Mivel Dunaharaszti városában a történelmi egyházak mindegyikének van temploma ill. imaháza, kérdésként merült fel, a széles választékból melyik mellé tegyék is le voksukat első alkalommal. A szomszédban élő, a baptista gyülekezethez tartozó Polányi család példaértékű élete adta meg számukra a választ, így a baptista imaházba látogattak el először, majd másodszor és végül rendszeressé vált a különböző alkalmak látogatása. Mónika szívét a gyülekezet szeretete, befogadása ragadta meg elsőként. Az évek alatt a helyi lelkipásztor házaspár mellett több család lelki támogatását is megtapasztalta. Hét éven keresztül hallgatta Isten hívó szavát, amire végül önbevallása szerint belső késztetésre válaszolnia kellett. Különösen Ezékiel próféta könyvének alábbi szakaszát tapasztalta meg, mint személyesen neki szóló üzenet.

Ez 47,3-5: Egyre mélyülő patak

Azután ő kelet felé ment ment mérőzsinórral a kezében, lemért ezer könyököt, és átvezetett a vizen: a víz bokáig ért. Ismét lemért ezret, és átvezetett a vizen: a víz térdig ért. Újra lemért ezret, és átvezetett: a víz derékig ért. Amikor újabb ezret mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne: a patakon nem lehetett átgázolni.

 A bemerítés szolgálatát Plank József, a helyi gyülekezet lelkipásztora végezte. Bemerítési Igeként Jézus ígérete hangzott el: „… ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az Emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt.” (Lk. 12:8)

Isten útjainak kifürkészhetetlensége abban is megnyilvánult, hogy már bizonyságtételében beszámolt Mónika a 2-3 hét múlva esedékes Pécsre való költözésükről. Természetesen fájó szívvel fogadtuk az elköltözés hírét, ugyanakkor örültünk, hogy egy megtért ember távozik fizikailag közölünk. Kívánjuk, hogy Mónika minél előbb beilleszkedhessen a Pécsi gyülekezetbe, ott erősödjön tovább hitében, melyet első sorban családja előtt úgy tud megélni, hogy férje és gyermekeik is felismerjék benne rajta keresztül Krisztust.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)