„Isten élő lelke jöjj”

Dr.Nagy Imre, 2015. június 3. szerda

Ezzel a szép énekkel vette kezdetét Vácott a Pünkösd délutáni bemerítési Istentisztelet. Először a négy fehérruhás bizonyságtétele hangzott el, miközben az énekkar szolgált.

Bemertkezs_eltt....jpg

Dr.Urbánné Dobos Anikó Filippi 3.14-et idézte, s a saját életéből merítve példát, vallotta: Nem az a fontos, hogy honnan jöttél, hanem az, hogy hová méssz!

Bíró-Tímár Dorottya a gyülekezeti  és a világi élet közötti kontrasztra hívta fel a figyelmet, majd Pál apostol Efézusi levelének 3. részének 14.versét idézte:” Ezokáért meghajtom térdeimet a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atyja előtt.”

Rottek Réka egy csendes héten tért meg. Bizonyságtételét a Példabeszédek 4.23-mal zárta: „ Minden féltett dolognál jobban őrizd meg szívedet, mert abból indul ki minden élet.”

Tóth Máté hívő családban nőtt fel, s járt évek óta gyülekezetbe, azonban  egy barátjának tragikus elvesztése vezette az Úrhoz, és változtatta meg gyökeresen életét. A 37.Zsoltár szép 4. és 5. versét választotta : „ Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te útadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti.”

A hitvallást tevőket nemcsak az énekkar, hanem a tavalyi 10 megtért alkalmi kórusa köszöntötte.

Az ünnepélyes  hitvallás megtétele után a megtérőket Floch Gábor ifjúsági lelkész merítette a medencébe, miközben Meláth Attila személyre szóló igeverseket olvasott fel egyenként.

A szárítkozás alatt a szép számban megjelent gyülekezetnek Meláth Attila Kolossé 2.6-15.közötti igeverseket olvasta fel, s hangsúlyozta: Nem kell több, csak Jézus Krisztus !

Az igehírdetés után Tóth Zoltán, és Lakati Péter presbiterek, valamint Meláth Attila és Floch Gábor lelkészek kézrátételes imádsága következett.

Lakati Péter gyülekezetvezető az Ap.Csel.16.34-gyel köszöntötte a legfrisebb hitvallókat.

Az imaház előtti szeretetvendégség alatt  őszinte gratulációkat, kedves ismerőseik köszöntéseit fogadhatták a Váci Gyülekezet „legifjabb” tagjai.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)