Isten háza

Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, 2015. szeptember 21. hétfő

A Nyíracsádi Zsidó Hitközség zsinagógája 1860-ban nyílt meg, ahol zsidó hittestvéreink áldották az Örökkévalót. A holokauszt borzalmai, majd az azt túlélők elvándorlása után fájdalmasan üresen maradt az épület.

Nyiracsd.jpg

A nyíracsádi baptista gyülekezet 1957-ben vásárolta meg ezt az épületet, így imaházként szolgál továbbra is mind a mai napig.

Ezt idézte föl többek között Dr Mészáros Kálmán a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke Nyíracsádon elmondott ünnepi beszédében 2015. augusztus 30-án, a helyi baptista gyülekezet 90. jubileumi hálaadónapján. Ekkor került bemutatásra az "Isten Háza" című dokumentumgyűjtemény bővített kiadása is.

Az ünnepségen a Debreceni Baptista Gyülekezet ifjúsági kórusa énekelt Pethő István karnagy vezetésével. Az Ünnepségen felszólalt Halmos Sándor az Országos Rabbiképző Zsidó Egyetem nyugalmazott docense, Dr. Katona Gyula Nyíracsád korábbi, Dr. Nagy János a település jelenlegi polgármestere, valamint Nagy Sándor elöljáró. Az alkalmat Bacsó János helyi lelkipásztor vezette le. Legyen "Isten Háza" a menny kapujává az imaház mai látogatói számára is és nyugodjon meg rajtuk Örökkévaló áldása!

A következőkben az említett „Isten Háza” című kiadvány Előszavából idézünk: „Történelmi találkozásra emlékezhettünk közösen Nyíracsád községben, ahol a valamikori zsidó hitközség imaházában. Ugyanis a holokauszt szörnyűséges bűntette miatt e községben a helyi közösség zsinagógája elnéptelenedett. Ezt követően került az épület a helyi baptista gyülekezet használatába, majd tulajdonába fél évszázaddal ezelőtt. Erre a jelentős eseményre emlékezve gyűltünk össze 2007. május 25-én Nyíracsád községben a két közösség vezetői Weisz Péter a Debreceni Zsidó Hitközség Elnöke és e könyv egyik szerzője, Halmos Sándor egyetemi docens, és vezetésemmel a Magyarországi Baptista Egyház elnöksége, a település önkormányzatának képviselőivel, sok száz érdeklődő hallgatósággal együtt, hogy méltóképpen emlékezzünk a holokauszt áldozataira, a templomépítőkre, így erősítve a zsidó és baptista felekezet barátságát és egymás iránti tiszteletét.

Ezen az eseményen részt vett Dr. David Coffey, a Baptista Világszövetség akkori elnöke is, aki Londonból érkezett a zsidó felekezet és a baptista egyház közös meghívására. Az angol baptisták vezetőjeként is ismert David Coffey szívén viseli az emberi jogokat és a vallásszabadságot, amelyek minden embert megilletnek. Coffey beszédében elmondta, hogy amikor 2005-ben a Baptisták Világszövetsége elnökévé választották, fogadalmat tett, hogy „hang lesz a hang nélküliek számára”, vagyis azok nevében fog szót emelni, akik ezt már nem tehetik meg. Felszólalásában a következőket mondta: „Összegyűltünk, hogy egy nemzedék könnyeire emlékezzünk. Veletek gyászolom a Magyarországról Auswitzba hurcolt 437.000 zsidót, akit mindjárt azután, hogy megérkeztek, legyilkoltak. Én is jártam Auswitzban. Láttam a borzalmak színhelyét... Vállalnunk kell az emlékezés terhét azért, hogy teljes meggyőződéssel kiáltsuk: ’Soha többé „soá”-t, soha többé holokausztot!’” (…)

102_0852_2-jav.jpg

Az ünnepség keretében a nyíracsádi volt zsinagóga épületén elhelyezésre került egy emléktábla is a következő szöveggel: „Hit, megbékélés, szeretet legyen közös küldetésünk! Debreceni és Duna menti zsidó hitközségek szövetsége, valamint a Magyarországi Baptista Egyház, Nyíracsád, 2007. május 25. Itt elhangzó ünnepi beszédemben többek között a következőket mondtam: „Mi baptisták, a több mint 400 éves történelmünk során mindig a lelkiismereti és vallásszabadság elkötelezett hívei voltunk. Mivel hitelődeinket évszázadokon keresztül üldözték és mártírok százai és ezrei adták életüket hitükért és meggyőződésükért, ma is szolidaritást vállalunk a szenvedők és üldözöttek mellett. A zsidósághoz mindig is tisztelet és barátság fűzte a baptistákat. Nemcsak a holocaust idején, amikor zsidó családok sokaságát igyekezett bujtatni és menteni korlátozott lehetőségei között, de ma is ’idősebb testvéreink’-ként tekintünk tisztelettel rájuk. A második világháború után 3 elárvult és teljesen lepusztult zsinagógát állítottak helyre a baptisták és használnak ma is imaházként, vagy templomként. Az egyik itt van Nyíracsádon, a másik Recsken, a harmadik pedig fővárosunk egyik külső kerületében, Rákoshegyen” (…)

Végül hadd álljon itt Isten vigasztaló igéje, amit Ezékiel próféta által üzent a csüggedt, sok veszteséget és kudarcot átélt népének: „Az Úr megragadott engem, és elvitt lélek által egy völgybe, tele volt az csontokkal… Megkérdezte tőlem: Emberfia! Életre kelnek-e még ezek a csontok? … Prófétálj e csontokról! Én lelket adok belétek és életre fogtok kelni! … Én felnyitom sírjaitokat és kihozlak sírjaitokból… Lelkemet adom belétek, életre keltek és letelepítelek saját földeteken. Akkor megtudjátok, hogy én, az Úr, meg is teszem, amit megmondtam!” (Ezékiel 37,1-14) Így legyen! Ámen!”

102_0855-szszken.jpg

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)