Isten keze megtart!

Serestyén Gyula, 2016. január 2. szombat

50 év nagyon hosszú idő egy ember földi életében. Isten kegyelméből október 23-án ötven éves házasok voltunk.

hzassgi.jpg

Feleségem betegsége miatt nem volt lehetőség arra, hogy a gyülekezetben megünnepeljük az alkalmat. Hála a jó Istennek, ezt családi körben megtehettük. Pető Albert testvér, a női kör és családtagjaink körében.

Most csak rövid bizonyságtétel erejéig emlékezünk meg, és adunk hálát a jó Istennek a Mécses olvasói előtt, mert úgy érezzük, ez szeretetteljes kötelességünk Isten és a gyülekezet felé.

Házasságunk kezdetétől vagyunk a debreceni gyülekezet tagjai. A kezdeti évek nem voltak mentesek a megpróbáltatásoktól. Azokban az években özönlöttek az emberek vidékről a városba. Az okok ismerősek: nem volt könnyű munkát találni. Különösen iskolai és szakmai végzettség nélkül. 

De Isten csodálatosan velünk volt. Három műszak, iskolák mindkettőnk számára, közben egy társasházi lakás épülése és családalapítás. Mindez elképzelhetetlen lett volna Isten segítsége nélkül. Nagyon jó lelki háttér volt az akkori gyülekezet, és ma is az. Mert csak kegyelem minden. Két gyermekünk -Andrea és Gyula- nem ismeretlenek a gyülekezet tagjai előtt. Négy unokánk -Mirella, Debóra, Máté és Euniké- szintén gyülekezetünk tagjai.

Az elmúlt éveket összegezve csak ennyit mondhatunk: Soli Deo Gloria. Rövid, hátralevő éveinket is Isten kezébe tesszük. Legyen továbbra is övé a dicsőség.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)