Jézust is meghívták a menyegzőjükre

Marosi Nagy Lajos, 2013. augusztus 9. péntek

A zsúfolásig megtelt debreceni imaházban, Sándor Angelika és Kiss Bence Bálint fogadott örök hűséget egymásnak.

Kiss_Bence_s_Angelika2.jpgAz ünnepi bevonulót követően Lukács János testvér, a chicagói magyar baptista gyülekezet lelkipásztora hirdette az igét Jn 2,1-11. alapján. A tetszetős meghívó nyomán adódott a textus, és a minden résztvevő számára hirdetett evangéliumi üzenet is: „Ha akarod, hogy áldások özöne jöjjön az életedbe, ne feledd a legfontosabbat: meghívni Jézust!”

Az ünnepi fogadalomtételt követően Bacsó Benjámin debreceni lelkipásztor kért áldást imádságban az ifjú párra, majd házastársakká nyilvánította őket. A család nevében Bence édesapja, Kiss István testvér köszöntött, valamint az unokatestvérek kórusa szolgált. Bereczki Lajos, a gyülekezet volt lelkipásztora a debreceni testvériség nevében mondta el jókívánságait majd az ifjúság énekelt. A 2013. augusztus 2-án megtartott menyegzői istentisztelet végén az ünneplő gyülekezetben közösen fohászkodtunk Angelikával és Bencével, amikor azt énekeltük: „Adj új erőt, Urunk!” Ez az imádság volt a kivonuló orgonajáték improvizációs témája is, Pető István kitűnő előadásában.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)