Kerületi Zenés Evangélizációs Nap

Kiss Tibor Péter egyházkerületi elnök , 2013. november 14. csütörtök

Közel kilenc évvel ezelőtti elgondolás vált valóra november 10-én, Békéscsabán a Csabagyöngye Kulturális Központ „Agora” termében, ahol a Körösvidéki Baptista Egyházkerület összevont énekkarának a szolgálatával...

DSC097001.JPG...kerületi szervezésben, zenés evangélizációs napot tartottak a Kerület Gyülekezetei.

A nap vendég szolgálatteje Kübler János a Budapest, Wesselényi u.-i gyülekezet lelkipásztora mellett Részész László zongora/orgona- és Bolyki Balázs énekes előadóművészek voltak. A nap fő mottóját egy énekből vett gondolat, a „Békét ad ő, aki…” fogta át. A több mint 120 főből álló énekkar énekei, a délelőttben és délutánban elhangzó egy-egy költemény, bizonyságtétel és zongoraszóló, valamint a Bolyki Balázs által előadott énekek, elmondott gondolatok arról szóltak, hogy Jézus Krisztusban az Isten megbocsát és nyugalmat ad mindazoknak, akik hozzá térnek.

Negyedórával az istentiszteletek előtt a Körösvidéki Összevont Fúvószenekar ismert énekekkel hangolta az alkalomra érkezettek szívét az Úrral való találkozásra. A gyermekek számára, akik igényelték az istentiszteletek alatt a kerület gyülekezeteiben szolgáló vasárnapi iskolai tanítók tartottak foglalkozást. Az imaáhítat perceiben Kiss Tibor Péter lelkipásztor testvér, az egyházkerület elnöke a Jn 21,3-14 alapján arra buzdította a 350 főből álló alkalmi gyülekezet tagjait, hogy legyenek hálásak azért, mert olyan Krisztusban hihetnek, aki látható élő valóság. Aki megszólítja ma is az eredménytelenséggel küzdő embert és kész tanácsolni őt, ennek fejében nem vár mást, csak elindulást, feltétel nélküli engedelmességet, aminek következménye a megváltozott, erőre kapó élet lehet. A vendég igehirdető mind a délelőttben, mind a délutánban a Luk 15,11-32 textusa alapján arról szólt, hogy Krisztus értünk emberekért jött le a földre a mennyből, mert érdekli az Istent az, hogy mi van velünk. Kübler testvér a délelőttben a „Tékozló fiú története”-ből az idősebb fiúra tette a hangsúlyt. Az otthonmaradt testvér hozzáállásából – aki nem tudott örülni tékozló testvére hazajövetelének – kiindulva arról beszélt, hogy nagyon sok múlik azon, miként gondolkodunk, milyenek a kapcsolataink, ott ég-e még bennünk az első szeretet tüze. A délutáni igei üzenet az 520 fős hallgatóság elé a megtérés szükségességét állította, amit Isten az ember válaszaként vár a megszólításra. A helyreálláshoz vezető lépések a gondolkodás, a magunkba szállás mellett, a hazatérés melletti döntés, a konkrét lépések megtétele és az Atya feltétel nélküli ölelésének az elfogadása kell, legyen, még akkor is, ha úgy vélik némelyek, hogy nem elég jók ehhez. Testvérünk az örömhír üzenetének az elfogadását, sok személyes tapasztalattal, életpéldával támasztotta alá, ami hisszük, többek szívében döntést munkált Jézus Krisztus mellett. Arról, hogy mennyien lehettek, akik azon a napon hazatértek az „atyai házhoz”, számbeli adatunk nincs, csak némi rálátásunk, de bizonyosságunk arról igen, hogy Isten tudja, kiket ölelt magához. Az egész nap az örömhír közös felvállalása mellett arra is alkalmas volt, hogy a meglevő testvéri kapcsolatok elmélyüljenek, valamint újak létesüljenek. Köszönet Istennek mindezért, akinek jelenléte érezhető volt egész nap, de azoknak is, főleg az énekeseknek, zenészeknek és karvezetőknek, de minden háttérszolgálatot betöltő testvérnek is, akik becsülettel kivették a részüket a szervezési és megvalósítási feladatokban. Hitünk szerint az Úrért hozott áldozat, időben meghozza a kellő gyümölcsét.

Negyedórával az istentiszteletek előtt a Körösvidéki Összevont Fúvószenekar ismert énekekkel hangolta az alkalomra érkezettek szívét az Úrral való találkozásra. A gyermekek számára, akik igényelték az istentiszteletek alatt a kerület gyülekezeteiben szolgáló vasárnapi iskolai tanítók tartottak foglalkozást. Az imaáhítat perceiben Kiss Tibor Péter lelkipásztor testvér, az egyházkerület elnöke a Jn 21,3-14 alapján arra buzdította a 350 főből álló alkalmi gyülekezet tagjait, hogy legyenek hálásak azért, mert olyan Krisztusban hihetnek, aki látható élő valóság. Aki megszólítja ma is az eredménytelenséggel küzdő embert és kész tanácsolni őt, ennek fejében nem vár mást, csak elindulást, feltétel nélküli engedelmességet, aminek következménye a megváltozott, erőre kapó élet lehet. A vendég igehirdető mind a délelőttben, mind a délutánban a Luk 15,11-32 textusa alapján arról szólt, hogy Krisztus értünk emberekért jött le a földre a mennyből, mert érdekli az Istent az, hogy mi van velünk. Kübler testvér a délelőttben a „Tékozló fiú története”-ből az idősebb fiúra tette a hangsúlyt. Az otthonmaradt testvér hozzáállásából – aki nem tudott örülni tékozló testvére hazajövetelének – kiindulva arról beszélt, hogy nagyon sok múlik azon, miként gondolkodunk, milyenek a kapcsolataink, ott ég-e még bennünk az első szeretet tüze. A délutáni igei üzenet az 520 fős hallgatóság elé a megtérés szükségességét állította, amit Isten az ember válaszaként vár a megszólításra. A helyreálláshoz vezető lépések a gondolkodás, a magunkba szállás mellett, a hazatérés melletti döntés, a konkrét lépések megtétele és az Atya feltétel nélküli ölelésének az elfogadása kell, legyen, még akkor is, ha úgy vélik némelyek, hogy nem elég jók ehhez. Testvérünk az örömhír üzenetének az elfogadását, sok személyes tapasztalattal, életpéldával támasztotta alá, ami hisszük, többek szívében döntést munkált Jézus Krisztus mellett. Arról, hogy mennyien lehettek, akik azon a napon hazatértek az „atyai házhoz”, számbeli adatunk nincs, csak némi rálátásunk, de bizonyosságunk arról igen, hogy Isten tudja, kiket ölelt magához. Az egész nap az örömhír közös felvállalása mellett arra is alkalmas volt, hogy a meglevő testvéri kapcsolatok elmélyüljenek, valamint újak létesüljenek. Köszönet Istennek mindezért, akinek jelenléte érezhető volt egész nap, de azoknak is, főleg az énekeseknek, zenészeknek és karvezetőknek, de minden háttérszolgálatot betöltő testvérnek is, akik becsülettel kivették a részüket a szervezési és megvalósítási feladatokban. Hitünk szerint az Úrért hozott áldozat, időben meghozza a kellő gyümölcsét.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)