Kettős méltatás a hűséges szolgálatért

Kispesti Krónikás, 2016. január 11. hétfő

Kispesten, november utolsó vasárnapján a gyülekezet testvérisége köszöntötte a gyülekezeti látogatókat, akik a hónap során születésnapjukat ünnepelték, köztük egykori prédikátoruk feleségét.

Szebenik_-_javtott.jpg

A születésnapon dr. Mészáros Kálmán lelkipásztor néhány alkalomhoz illő verset olvasott föl a 90-ik zsoltárból Szebeni Olivérnének. Méltatta a nevezetes évfordulót ünneplő nővérünket és hálaimát mondott érte.

Két alkalom kerekedett ki az ünneplésből. Szebeniné testvér „hivatalos születésnapja” december 10. Az ötvenes évekre, amikor a tompai családi otthon egészen elnéptelenedett, egy éjszaka előkerült a sublótból a régi, egérrágta családi Biblia, amit az évekkel korábbi bejegyzések tettek igen értékessé az utókor számára. Ebből derült ki, hogy Jolán november 18-án született, de a trianon utáni államhatár igazgatások miatt nem volt bejelenthető, csak december 10-e után.  

Szebeni testvérék 2015 őszén adtak hálát házasságuk 64 évéért. Felnevelték három gyermeküket. A nagymama sokszor segítette hét unokája mindennapi neveltetését. Kis kezüket az imaházban imára kulcsolta. Most elment a város tizenkilencedik kerületének alpolgármestere és két munkatársa a szépkorú lakótársak közé tartozó gyermekgondozónő köszöntésére.

Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy a főváros egyik lakótelepén köztiszteletben álló megbecsült idős házaspár Isten és emberek előtt jó lelkiismerettel megállt. 

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)