Kovács Dániel társpásztor szolgálatba állítása

Mátrai Magda Fotók: Búza Péter, 2015. május 7. csütörtök

Több éves imameghallgatás folytán ismét ünnepi istentiszteletre gyűlt össze a Székesfehérvári Baptista Gyülekezet.

DaniGabi_20.jpg

Isten elhívásának engedelmeskedve, a fehérváriak meghívásának eleget téve állhatott társpásztori szolgálatba Kovács Dániel baptista lelkipásztor, és családja.

Dani és Gabi különös utazásra vitte a hallgatóságot, melyen Isten hívószava mécsesként világítva, apránként tette láthatóvá az utat Egertől egészen Székesfehérvárig.

A székfoglaló igehirdetés alapigéje méltán tükrözi a szolgálatba álló társpásztor elhívásának lényegét: „Felmegyek az őrtoronyba, őrhelyemre állok, figyelek, hogy lássam, mit mond az Örökkévaló nekem”

 (Habakuk 2:1). A fehérvári gyülekezet a februári bemutatkozó igehirdetés után most újból megerősödhetett abban, hogy Kovács Dániel testvér Istennek valóban hű és elkötelezett szónoka. Révész Lajos és az ifjúsági vezetők segítése mellett a most szolgálatba állított pásztor házaspár Istentől kapott talentumaik szerint szabadon szolgálják majd a gyülekezetet.

Az emléklap pedig a következőket emeli ki a feladatok közül:

-          A gyülekezet testvérei előtt jó példával járni: egyéni, családi, gyülekezeti és társadalmi szinten.

-          Az Ige tekintélyét tanítással, buzdítással, intéssel megtartatni, helyre állítani és növelni a hívők között.

-          A kívülállóknak életeddel kívánatos példát mutatni.

-          A gyülekezetet alázatban, de határozottan szolgálni a pásztor és a vezetőtársakkal való egységre törekvés által.

Fóris István gyülekezetvezető az elöljáróság nevében Józsué könyvéből adott igei bátorítást a vezetéshez: „Avagy nem parancsoltam-e meg neked, hogy légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled lesz az Úr, a te Istened mindenben, amiben jársz! " (Józsué 1:9).

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)