Őrbottyáni, aszódi közös ünnep

Mezei Tamás, 2013. április 3. szerda

Közösen ünnepelt 2013. március 3.-án, az őrbottyáni és az aszódi gyülekezet.

DSC_1577.jpg

Mivel az aszódi gyülekezet új imaháza még nem készült el teljesen, így Kurucz Ferenc aszódi testvér bemerítésének az őrbottyáni testvérek adtak helyet. A bemerítési Istentisztelet tervezésének ideje alatt, azonban Kőmíves Ibolya, őrbottyáni testvérnőben is megszületett a vágy, hogy az Úrnak engedelmeskedve, bemerítkezzen. Így kétszeres volt az öröm mind a vendéglátó gyülekezet, mind pedig az aszódi gyülekezet számára.

Kotán Béla, a vendéglátó gyülekezet lelkipásztora köszöntötte az ünneplő gyülekezetet, majd Urbán Gedeon, az aszódi gyülekezet lelkipásztora hirdette Isten Igéjét, bíztatván, és emlékeztetvén a bemerítkezőket – Máté Evangéliumának 20. rész 1-15 versei alapján - arra, hogy Isten országában nincs különbség a fiatalon, a középkorban vagy idős korban megtért bűnös között. Isten mindenkinek egyformán adja kegyelmét, az Ő Szentlelkét, és mindenkit szolgálatba is állít, a maga tálentumai szerint.

A testvéri köszöntések mellett, az ünnepi Istentisztelet fényét, tovább emelte, az aszódi és őrbottyáni egyesült énekkar, illetve pengetős- zenekar szolgálata. Az ünnepi alkalom végén, a két gyülekezet, szeretetvendég keretében gyakorolta tovább a közösséget. 

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)