Öröm a mennyben és a földön

Dr. Bora Bernadett , 2013. január 12. szombat

A Debrecenben immáron négy éve működő Trinity (Szentháromság) Baptista Gyülekezet céljának, az evangélium hirdetésének és Isten jelenléte ünneplésének megfelelően az idén (2012) negyedik alkalommal került sor bemerítései ünnepre.

Gyülekezetünk a Mennyei Atya kegyelméből dinamikusan fejlődik, így ez alkalommal is sokan, tizenheten részesültek a hitvalló keresztségben. Lelkipásztorunk, Steiner József a Csel 8,26-38 igeszakasz alapján, az etióp udvari főember és Fülöp történetén keresztül hirdette az igét a hitvalló keresztség lényegéről, és annak bibliai módon történő gyakorlásáról. Hangsúlyozta, hogy Isten a szívünket vizsgálja, hogy teljes szívvel hisszük-e, hogy Jézus Krisztus, az Isten fia életét adta a mi bűneinkért. Aki ebben hisz, az engedelmeskedik a Jézus Krisztus felhívásának, és megvallja ezt az Úr és a gyülekezet előtt, hiszen Jézus Krisztustól ezt a parancsot kaptuk. Valamikor a tanítványok is ebben a formában részesültek hitvalló keresztségben.

bemeritestrinity.jpeg

 

A tizenhét fehér ruhába öltözött hittestvérünk Jézus Krisztusnak engedelmeskedve nyilvánosan megvallotta hitre-jutását, és azt, hogy Isten népének rendíthetetlen Gyülekezetéhez, és a helyi gyülekezethez szeretne tartozni.

Döntésükkel  arról tettek bizonyságot, hogy korábbi életfelfogásukat, gondolkodásukat maguk mögött hagyva, egy új életminőséget választanak, követni kívánják Jézus Krisztust az Újszövetségi Szentírásban foglaltak szerint: „Mert valaki szégyell engem és az én beszédemet, az embernek Fia is szégyellni fogja azt, mikor eljő az ő dicsőségével, és az Atyáéval és a szent angyalokéval.”

Új testvéreink különböző élettörténettel és különböző múlttal érkeztek, de az mindannyiukban közös, hogy találkoztak Krisztussal és követni kívánják Őt, ahogyan azt együtt énekeltük: „Eldőlt a szívemben, követem Jézust... …ha nincs is társam itt, követem mégis Őt,…..mögöttem a világ, előttem a kereszt… nincs visszaút, nincs visszaút”.

Elsőként három fiatalkorú testvér merítkezett be, Mikáczó Gabriella, Zsuzsanna és Mónika. Mindhárman 2008. óta járnak a gyülekezetünkbe az anyukájukkal. Az ő életükben gyülekezetünk tábor hozott változást. Ott tértek meg, viszont akkor még nem mertek előremenni a szószékhez, a lelkipásztor hívó szavára. Hazatérve sírva mondták el anyukájuknak, hogy szeretnék Jézust behívni az életükbe. Ekkor közösen elmondták a megtérők imáját. Különösen is a legkisebb testvér, Mónika bizonyságtétele érintett meg mélyen a lelkünkben mindannyiunkat, felidézve bennünk a saját bemerítkezésünk emlékeit.

Szintén fiatalkorban jött az Úrhoz Máté Vivien, akinek szülei néhány éve tértek meg, és már a Trinity megalakulása óta a gyülekezet  tagjai. Vivien megtérése egy tavaszi reggelizéshez köthető, amikor  a testvérével beszélgetett az aznapi igéről. Ekkor belül, szívében is meghallotta: ”Ajtód előtt állok, és zörgetek…” (Jel 3,20). Alig tudta kivárni, hogy édesanyja hazaérjen és közösen elmondták a megtérők imáját.

Szász Nóri közösségünk indulása óta járt a gyülekezet gyermekfoglalkozásaira, melyeket nagyon szeretett.  Elmondta, hogy Isten őt is a táborban szólította meg, ahol az az üzenet jött át felé, hogy döntést kell hozni Jézus mellett, mert: „Nincs sok időnk, bármikor véget érhet ez a földi életünk…” . Ez a kijelentés egy fiatal lány szájából mosolyra fakasztotta a gyülekezet tagjait és az ott jelenlévő vendéget, mégis éreztük, hogy az Úr üzenetének lényegét Nóri  megértette.

Fekete Ági szülei szintén a gyülekezet alapító tagjai, és két tinédzser fiútestvére néhány hónapja már hitre jutott és bemerítkezett. Ági elmondta, hogy korábban sokat veszekedett a testvéreivel, és ilyenkor az édesanyja mindig a Szentírás tanácsát mondta neki: „Úgy bánj másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled is bánjanak.” Ő is az evangélizációs célú táborunkban hozott döntést Krisztus mellett, az elmúlt nyáron.

A Molnár család, Csaba, Andi és fiuk, Máté korábban jómódban éltek, a sikereket kizárólag maguknak tulajdonították, Istentől távol éltek. Majd nehézségeik adódtak az életükben, és ezáltal nyitottabbá váltak az evangéliumra. Ekkor a gyermekükön keresztül kerültek kapcsolatba a gyülekezetünkkel, és bekapcsolódtak az egyik házi közösségbe is.  Nyáron velük is megtörtént a csoda, letették bűneiket, átadták életüket, és így öröm és hála költözött  mindhármuk szívébe.

Boros Bence egy hívő család tagja, akinek utat mutatott nővére, aki már egy ideje bemerítkezett gyülekezeti tagunk. Bence közösségünk Tokajban rendezett elvonulásán ismerte fel, hogy mit is jelent számára a következő gondolat: „ Ne félj, mert megváltottalak”, és ennek hatására kérte a bemerítését.

Kiss Imre Attila a lelkipásztorunk udvarára szervezett “motoros bibliaórára” jött el először.  Saját elmondása alapján ateistának tartotta magát, azt gondolta, hogy erről fog meggyőzni másokat is a gyülekezetben. Mégis úgy érezte, hogy ettől a délelőttől valami kezdett megváltozni az életében és ezután nagyon hamar felismerte, hogy Ki az, akinek köszönheti a változást. Ekkor hívta be az életébe Jézust, és ettől a ponttól már nem csak a motorok érdekelték, hanem az is, hogy életének minden területét Isten irányítsa. Azóta felesége is átadta az életét az Úrnak, és hatodmagával készül a következő hitvalló keresztségre. Egyedül Istené ezért is a dicsőség!

Bóné Csaba a békéscsabai Új Forrás Gyülekezetből érkezett. Külön öröm volt számunkra, hogy hittestvérei elkísérték Békéscsabáról, így a Steiner József által pásztorolt két gyülekezet tagjai együtt ünnepelték Istent. Csaba régi álma is valóra válhatott: az utolsó két éneknél, a bemerítkezést követően ő is a dicsőítő csoportban zenélhetett.

Osgyán Dávid és testvére Olivér már régóta jártak a gyülekezet gyermekfoglalkozásaira, hiszen szüleik a gyülekezetünk tagjai. A három napos nyári gyülekezeti táborban a résztvevők kaptak egy-egy ágacskát, ami az üzenet szerint a régi életünk jelképe volt. Ezt a botot minden este, egy-egy család bizonyságtételét és lelkipásztorunk tanítását követően, be lehetett dobni a tábortűzbe, jelezve ezzel, hogy a régi életünket elhagyjuk és egy új életet kívánunk kezdeni Jézus Krisztussal. Dávid ekkor dobta be a saját “életbotját” a tűzbe.

Steiner Dávidot az unokatestvérével együtt az Élet Szava táborban Mike Sámuel, és a vele együtt szolgáló Steiner József (Dávid édesapja) igehirdetése közben érintette meg az Úr. Ekkor döntött Isten mellett, és hívta be életébe Jézust, mint Urat. Különösen megható pillanat volt, amikor a lelkipásztor édesapa maga merítette be a hitre jutott gyermekét.

Veresegyházi Bence érettségire készült, az ezzel járó kétségbeeséssel, stresszel. Ekkor kapott egy Mai Igét. Ezután hamar, a többi fiatalhoz hasonlóan őt is megérintette az elhalálozásról és a kegyelmi időről szóló tanítás. A táborban testvéreink, a Téglás család bizonyságtétele után dobta tűzbe az “életbotját”, jelezve, hogy döntést hozott Jézus Krisztus mellett.

Laczikó László egy háromgenerációs keresztény család tagja, szülei, nagyszülei példaként álltak előtte. Próbált jó gyerek lenni, és szeretett volna változni, de nem tudta saját erejéből irányítani az életét. Ma már tudja, hogy csak Isten segítségével , a hit által lehetünk jobbak, akkor, ha az életünket mi magunk, személyesen is az Ő kezébe tesszük le.

Ezek a bizonyságtételek sokszínűek, vidámak voltak, együtt nevettünk és sírtunk elmondóikkal. Önként kért, és vállalt bizonyságot tettek ők a hitvalló bemerítés által. Bízunk abban, hogy Tábori Sándor gyülekezetvezető köszöntését is beépítik a szívükbe: nem elég elfogadni  Krisztus kegyelmét, hanem fel is kell használni a tálentumokat mások javára, és ehhez hűség és kitartás szükségeltetik.

Felemelő volt látni, hogy Isten kegyelme és jósága által tovább épül az Ő egyháza, és a mi helyi gyülekezetünk is. Új testvéreink most már mindkettőhöz hozza tartoznak.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)