Pécs-Somogyi ünnep

Tudosító, 2013. július 5. péntek

Nagy készülődés előzte meg ünnepélyünket, hiszen ezen a vasárnapon három gyülekezet - Pécs-Somogy, Mohácsi, Pécs- Menedék - testvérisége gyülekezet össze, hogy tanúi lehessenek azok bemerítésének, akik hitüket megvallva állnak a gyülekezetek elé.

pecssomogy.JPG

Hálásak vagyunk az Úrnak azokért a testvérekért, akik a közösen megtartott ünnepélyes istentiszteleten álltak fehér ruhában a gyülekezet előtt. Különböző utakon és módokon szólította meg mindhármukat a Szentlélek.

Marton Ildikó - Hívő családba születve is meg kellett látnia, hogy szüksége van személyes közösségre Jézus Krisztussal. Bár szülei hitélete vonzó és példa volt számára, mégis várt a döntéssel.  Isten szólítgatta őt istentiszteleti és házi csoportos együttlétek során, hívő testvérén keresztül is, de az áttörést egy álom üzenete és figyelmeztetése hozta el számára. Különféle vészterhes képek jelentek meg előtte, ami vár erre a földre és lakóira. Mindez Jézus látható eljövetelét és Isten bűnös világ feletti ítéletét juttatta eszébe. Életének állapota sírásra késztette, - vajon készen áll-e megállni az Igaz Bíró előtt?! S most már az álomból felserkenve folytatta tovább a sírást. Kiöntötte szívéből az őszintén megbánt és megsiratott dolgokat, majd bocsánatot kért és kapott mindenért. Most már ő is a Krisztus testéhez kívánt csatlakozni. Ahhoz a néphez, amely nép nem a vészterhes képeket és a szörnyű ítéletet várja, hanem Isten Fiának a gyülekezetért történő láthatatlan, s mégis valóságos és dicsőséges eljövetelét. Bemerítésén boldogan énekelték férjével együtt: „Elveszett voltam boldogtalan, békétlen és nyugtalan. Jézusom megtalált és felkutatott, azóta boldog vagyok..”

Csatlós Sámuel - Ő is hívő családban nevelkedett, de Isten nélkül akart boldogulni ebben a világban. Édesanyjának néhány évvel ezelőtti súlyos betegsége és elköltözése mély nyomokat hagyott benne. Amikor nyilvánvalóvá vált, hogy az Úr hazahívja, a család a betegágy mellett imádkozott, búcsúzott az Úrnál történő találkozás reményében. Az utolsó tekintetek, szavak, az Istenben megnyugvó és elpihenő anyai szív reménysége és bizonyossága, kitörölhetetlen maradt a fia számára. Innentől kezdve várta, hogy adjon Isten neki is élő hitet. Az Úr az eltelt évek alatt sok féle módon mutatta meg előtte jóságát, védelmét, amit utólag, mind felismert. S miközben ő is járt az alkalmakra, Isten megajándékozta őt azzal, amire vágyott. Egy különleges lelki együttlét során, Istennek egy embere, aki nem ismerte őt, imádkozott érte. S azon az estén élő hitet nyert az Úrban. Most már a legfontosabb törekvése, hogy életének minden megnyilvánulásával Istenre mutasson. Alázatosan szeretne járni és szolgálni az Urat. Bemerítésének alkalmán a Tordáról érkezett fiatalok éneke meghitt érzéseket és hálakönnyeket csalt ki a testvériség szeméből. „Imája égbe szállt, meghallgatást talált. Ó, mondd meg néki, hogy tiéd vagyok. Majd én is fönn leszek, Vele örvendezek. Óh, mondd meg Jézus, hogy tied vagyok.

Románné Döme Éva - Egy hosszú, éveken át tartó lelki folyamat indult el életében, amikor 2000-ben egy hetes sátoros evangelizációt tartottunk Pécsett. Zsuzsa lánya, aki ekkor már hívő fiatal volt, nagyon szerette volna, ha édesanyja is eljön ezekre az estékre. Imája gyümölcsöt hozott, mert a napokig tartó eredménytelen kérlelés után, végül az utolsó estén megjelent Évike. Azon az estén Révész Árpád evangélista testvérünk hirdette az igét, és Isten megérintette az édesanya lelkét. Elhangzott, hogy Isten mindenkinek felkínálja a kegyelmet, de a mi döntésünk, hogy elfogadjuk-e. Elhangzott a kérdés is: „Akarsz-e Isten gyermeke lenni?” Ő is elmondta a megtérők imáját, majd kiment a kereszt alá. Elkezdődött hát a folyamat. Most már látja, hogy Isten hordozta a tenyerén eddigi élete során is. Isten munkáját és időzítését látta abban is, hogy az Úrban bízó szívvel és szeretettel gondozhatta később beteg férjét. Felejthetetlen maradt benne az, ahogy lányuk, édesapjának a súlyos betegsége során, mindkettőjük felé mondta:..”nem értitek, hogy a Mennyben is veletek akarok lenni!” Örömmel indult el többször is a barátkozók alkalmain. Szívesen vette, hogy Francois Buodreau, angol házi csoportot vezethetett az otthonában. Eközben Isten erősítette és sok-sok ige, igazság, világosság ragyoghatott fel szívében. Amikor pedig megértette, hogy itt ezen a földön, még nem leszünk teljesen készek és tökéletesek, nem várt tovább, kérte a bemerítését.

Szívből örülünk új testvéreinknek, és tovább imádkozunk értük, hogy velünk együtt legyenek alkalmas eszközök az Úr kezében.

Szeretnénk itt is megköszönni azt, hogy immár második alkalommal adott helyt a Menedék Gyülekezet bemerítési alkalmának a Pécs-Somogyi Gyülekezet. Köszönjük a testvéreknek és lelkipásztoruknak a befogadó szeretetüket.

Ficsor Fanni a Mohácsi gyülekezetből érkezett, mint hívő szülők gyermeke. Gyermekkorától hallotta Isten igéjét, de el kellett jöjjön az ő életében is, amikor rádöbbent, hogy nem elég a hívő szülők hite, neki is szüksége van Jézus Krisztusra, mint személyes Megváltójára. Erről tett bizonyságot az egész gyülekezet előtt.

Nyári György és Zsuzsa néhány éve költözött Pécs-Somogyra feleségével együtt, ahol hamarosan összetalálkozott az újság kihordóval, akiben egy régi munkatársát fedezte fel. Beszélgetésük folyamán kiderült, hogy ő a baptista gyülekezetbe jár. Testvérünk meg is hívta őket egy istentiszteletre, mely meghívást szívesen el is fogadtak. Eljöttek, aztán ott maradtak. Tetszett nekik a közösség, jól érezték magukat, majd elkezdtek járni rendszeresen is a gyülekezeti alkalmakra. Közben hallották, hogy törekvők alkalmát tartja a lelkipásztor. Érdeklődve kérdezték, hogy ott mi történik. Amikor megtudták, örömmel jelezték, hogy ők is szeretnének csatlakozni a megtérők csapatához. Időközben tanúi voltak a decemberi bemerítésnek és láthatták, hallhatták, hogy Isten hogyan munkálkodott mások életében. Isten így vonzotta őket mind közelebb a gyülekezethez. Az elrontott élet immár a múlté. Ők újat kezdtek Krisztusban.

Zsolnai Csaba – útja sok akadályon keresztül vezetett el a gyülekezetig. Isten egy kórházi kezelés folyamán szólította meg egyik betegtársán keresztül, aki egyik este egy gyülekezeti alkalomra ment el megoldást keresni az összetört életére. Csaba megkérdezte, hogy hova és miért megy, majd amikor megtudta, ő is elkísérte. Itt megtudta, hogy lakásához közel is van baptista gyülekezet. Így jött el két évvel ezelőtt egy istentiszteleti alkalomra. Az idők folyamán Isten őt is szólítgatta, de ő kemény maradt. Bár jött az összejövetelekre, de tovább lépni nem akart. Többször is látta mások döntését, bemerítését, hallotta bizonyságtételüket, míg aztán az év elején végre ő is döntést hozott. Nem akar csupán szemlélője lenni mindennek, hanem átélőjévé akar válni. Így indult ő is a törekvők alkalmán, ahol aztán Isten leleplezte mindazt, ami benne rendezetlen volt. Bűnei bocsánatot találva állt a gyülekezet előtt és vallotta, hogy Isten Fia érte is meghalt a kereszten.

Ildikó, Sámuel és Éva testvérek a Pécs- Menedék gyülekezetnek, Fanni a Mohácsi gyülekezetnek, míg Csaba, György és Zsuzsa pedig a Pécs-Somogyi gyülekezetnek lettek a tagjai. Életükre Istenünk áldását kívánjuk.

A bemerítéseket Vágó István és Tóth Zoltán lelkipásztorok végezték. Az ige üzenetét Dan Zoltán és Vágó István testvérek hirdették a népes gyülekezetnek.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)