Pécsi katonás napok

Sükösd Andrea, 2013. március 16. szombat

Vágyakat, álmokat, célokat szövögetve készülődött a pécsi ifjúság a TT hadműveletnek nevezett konferencia megszervezésére 2013. március 1-3.

DSCF8810.JPG

Mivel új tagja vagyok ennek a közösségnek, én talán nem vállaltam oroszlánrészt a szervezésben, de félig külső szemmel nézve is elcsodálkoztam azon, hogy mindenféle nézet, és különbözőség ellenére mennyire egységesen dolgoztak a fiatalok.

A lázas készülődés közben előkerültek az imaharcosok, a kreatívabb ötletű személyek, a vállalkozó szelleműek, és még sorolhatnám a színes csapat tagjait, akik így, együtt alkottak egy egységes csapatot.

Aztán hihetetlen gyorsasággal elérkezett március elseje, és a gyülekezet ajtaján kezdtek belépni olyan személyek, aki nem mindennapi vendégeink. Több fiatal arcát is megszépítette az öröm, a rég nem látott barátokkal való találkozásnak köszönhetően. A bejelentkezés után máris kezdetét vette a bevetésre való felkészítés. Az péntek esti előadás fő kérdése az volt, hogy van-e valami akadálya annak, hogy jó bizonyságtevők legyünk, előadónk Békési Sándor lelkipásztor volt Győrből. Készülődve a szombati hadműveletre, aktuális volt a felszólítás, mi szerint vizsgáljuk meg: hiteles, szent életet élünk-e? Az esti teaház keretén belül, alkalom volt a baráti, vagy akár az Igehirdetés által ébresztett gondolatok átbeszélésére.

Szombaton pedig több kisebb csoportra oszlottunk, annak függvényében, hogy ki milyen szolgálati területet választott magának a bejelentkezés alatt. Így voltak: utcazenészek, imasétások, időseket látogatók, és plasztikonosok (szoborszerű képekkel előadott kis történetek). Fő vágyunk az volt, hogy bevezessük a Pécsre érkező fiatalokat az aktív keresztény életstílusba, mert Krisztusban való elhívásunk nem statikus, kényelmes székben üldögélés, hanem aktív megélése az Igének. Vágyunk az volt, hogy a különböző kis csoportok, mint egy gépezet kis csavarjai egy egységet alkotva mozdítsák elő Krisztus ügyét. Így volt olyan csoport, akik az emberek figyelmét ragadták meg, voltak, akik eközben imádkoztak, és voltak, akik elbeszélgettek az arra járókkal, és hívogattak az esti evangelizációra, ProChristre. Hihetetlen élmény volt nekem, hogy a Széchényi teret átitatták a keresztény énekek. Mindezek mellett tanulságos volt ez a városban eltöltött pár óra, mert hideg volt, és nem minden helyen volt olyan sok ember, mint ahogy azt mi szerettük volna, de magamban elgondolkodtam, hogy ez így van a lelki életben is.

Sokszor körülmények, vagy ellenállás miatt nehéz bizonyságot tenni, de ilyenkor feladjuk, vagy elhívásunkhoz méltóan akkor is tesszük, amit az Úr ránk bízott? Ez a kérdés még mindig itt visszhangzik bennem. Nagy reményekkel vártuk az esti evangelizációt, és kutató tekintetek szegeződtek a bejárati ajtóra. Ezt az estét sok minden színesítette, mint például rövid jelenetek, a rajzverseny díjkiosztója, de fokozatosan készültünk az Igehirdetés meghallgatására igehirdetőnk Papp Barnabás lelkipásztor volt Szekszárdról. Lélekbe markoló volt felismerni, hogy értelmes életet csak Isten tud adni, és hogy mennyire fontos a helyes Isten ismeret. A felhívásra, mi szerint előre lehet menni, imádkozni, nem láttam senkit, aki előre ment volna, de hiszem, hogy Isten munkája nem zárható kizárólag ebbe a keretbe, és hiszem, hogy munkálkodott azokban, akik ott voltak.

A záró alkalom vasárnap délelőtt volt, amikor is egy kicsit próbáltuk összefoglalni azt, hogy mit is jelent Isten hadseregéhez tartozni. Macher Tivadar helyi lelkipásztor egyik útravaló gondolata: „nem az a kérdés, hogy katona vagy-e, hanem az, hogy milyen katona vagy”.

Visszatekintve erre a pár napra a következő Igevers jut eszembe:Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti utaitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál (Ézsaiás 55:9). Mi szerettünk volna egy nagy konferenciát szervezni, ami családiasabbra sikeredett. Szerettünk volna több ismeretlen arcot látni szombat este, de az Úr mást tervezett. Tanított minket arra, hogy hogyan éljünk odaszánt, elhíváshoz méltó életet, és azt hiszem, mondhatom azt is, hogy megújított minket.

Mielőtt elmentek volna a fiatalok, igyekeztem megkérdezni tőlük, hogy mit visznek haza, és örömmel töltött el, hogy azonnal tudtak mondani egy-egy gondolatot, dal részletet. Ez számomra azt mutatja, hogy Isten itt volt ezen a hétvégén köztünk, és így áldottá tette ezt a konferenciát. Sokszor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi elképzeljük, de ha Ő ott van, akkor minden meg van, mert az Ő jelenléténél nincs több.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)