Pünkösdi bemerítés Miskolc-Szirmán

VJP. Miskolc-Szirma, 2015. június 3. szerda

A Szentlélek újjászülő munkájának köszönhetően, a Miskolc-Szirmai Baptista Gyülekezet bemerítési örömünnepre gyűlt össze pünkösd vasárnapján.

bemerts_fot.jpg

A sok meghívott vendég, érdeklődő előtt három fiatal, Pásztor Dániel, Veres Dominika és Veres J. Teodor vallotta meg Jézus Krisztusba vetett hitét. A fehér ruhások tanúságot tettek arról, hogy az élő Jézus Krisztus hogyan szólította és hívta el őket a vele való kapcsolatra.

Isten megtérésre hívó üzenetét a Márk 16:15,16 alapján Mezei Tamás testvér, a gyülekezet leendő lelkipásztora hirdette, a bemerítés lényegéről pedig az érdeklődők számára is jól érthető módon, szemléletes példákon keresztül tanított. A bemerítés szolgálatát Zentai László testvér, gyülekezetünk ügyintéző lelkipásztora végezte, aki köszöntésében, mintegy lelki útravalóként, nagyszerűen összefoglalta a győztes keresztény élet elemeit.

Hálásak vagyunk mennyei Atyánknak, hogy új tagokkal gyarapította seregét, és tanúi lehettünk a Zsoltárok 110:3 beteljesedésének: ,,Néped önként jelentkezik, amikor sereged összegyűjtöd, Örökkévaló. Fiatal harcosaid megszentelt ruhákba öltöznek, kora reggel köréd gyülekeznek, mint a hajnalban születő harmat a mezőn.’’(Egyszerű fordítás)

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)