Pünkösdi bemerítés Szegeden

Balogh Barnabás, 2014. június 19. csütörtök

Isten két új testvérrel ajándékozott meg bennünket pünkösdkor.

IMG_8917.JPG

Puskás Krisztinára 34 évet várt az Úr. Komoly betegségben tudta megérteni, hogy Istennek terve van az életével. Egyre többet és tartalmasabban foglalkozott az igével, kutatva, hogy mit kell tennie. Ahogy erősödött a hite, kezdett „világítani” mások számára. Most boldogan vallotta meg a hitét a gyülekezet előtt, már gyógyultan, és egy drága ajándékkal a szíve alatt. Ő két új életet kapott.

Palatinusz Lászlónét is erős próbák vezették el a megtéréshez. Katolikus, vallásos gyerek volt. Miután férjhez ment, két fiuk született, majd az egyik gyermek balesetben meghalt. Később látomása volt: Nagy fényességből szólította az Úr, hogy „Jöjj hozzám!” Férjével együtt bekapcsolódott a kübekházi gyülekezetbe, majd Szegedre jöttek. Megtértek, de férjét hirtelen elszólította az Úr. Végtelen fájdalmában könyörgött, hogy visszakapja férjét, majd átváltott az imája hálaadásba, hogy 40 évig együtt lehettek.

Balogh Barnabás lelkipásztor a Róma 6: 3-11 alapján fejtette ki a bemerítés jelentőségét, és kiemelte Jézus áldozatát a mi szabadságunkért.

Igével szolgált még Marton Tamás testvér a János 14: 12-17 alapján.

Örömmel és hálaadással dicsőítettük Urunkat a megtértekért.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)