Örömteli hétvége a Miskolc belvárosi Baptista Gyülekezetben

Miskolci Baptista Gyülekezet, 2014. október 13. hétfő

2014. szeptember utolsó hétvégéjén gyülekezetünk tagjai és vendégeink örömteli eseményeknek lehettek résztvevői.

Lelkipásztor beiktatás

Szeptember 27-én, szombaton, közösségünk életében egy olyan kiemelkedő alkalom volt, amelynek megvalósulásáért már évek óta, kitartóan imádkoztunk. S mivel mindezt az imát meghallgató, mindenható Isten felé irányítottuk, Ő, a rendelt időben meg is adta ezt számunkra, Tisza Attila testvér személyében. Ugyanis ezen a napon lelkipásztor beiktató ünnepi istentiszteletet tartottunk. Ekkor az idáig megbízottként szolgálatot végző Balog Miklós ügyintéző lelkipásztor testvér átadta e tevékenységet Tisza Attila testvérnek.

Ezen alkalmat Balog Miklós és Mészáros Kornél, az Egyházunk főtitkára vezette le. Mészáros testvér szolgálatának üzenetét az Ezékiel könyvének 33. részéből olvasta fel. Ebben a bibliai részben az Isten által állított őrállókról olvashatunk, akiket azért bíz meg e feladattal az Úr, mert meg akarja az Ő népét védeni, beszélni akar vele, s aztán - rajta keresztül - velünk is. Tisza Attilát, mint őrállót hívta meg a gyülekezet, hogy védje közösségünket, s rajta keresztül beszéljen Isten velünk. A beiktatással egyidejűleg Ő lett a közösség őrállója, az Úr eszköze.

miskolcbeikt.jpg

Tisza Attila testvér hitét, hovatartozását soha nem szégyellte. Személyét a lelkipásztorságra ugyan a gyülekezet választotta -100 %-os szavazattal támogatva -, de Isten már előtte kiválasztotta e pozícióra. Mészáros Kornél arra is felhívta a figyelmet, hogy a lelkipásztor a gyülekezettel együtt közös szolgálatot fog végezni.

Új pásztorunk Miskolc előtt már több helyen is végzett hasonló tevékenységet, ugyanis a teológiai tanulmányai befejezése után Kisvárdán -, majd Kaposvárott és annak körzetében munkálkodott, közben a Dunántúli Egyházkerület alelnöke volt. Ezt követően több családsegítő és gyermekvédelmi intézmény kiemelkedő és vezető személyeként dolgozott. Majd az Üdvhadsereg Új Reménység Házának intézményvezetője, továbbá az Üdvhadsereg Országos Szociális Szolgálatok Igazgatóságán igazgatóként végezte munkáját.

miskolcbeikt2.jpg

Tisza Attila és a gyülekezet az együttmunkálkodás akaratára vonatkozó egybehangzó igennel való válaszadása után, Mészáros Kornél kézrátételes imádsággal iktatta be a miskolci belvárosi Baptista Gyülekezet lelkipásztori szolgálatába.

Ezt követően Balog Miklós, volt lelkipásztor, egy Általa írt verssel ünnepélyesen átadta számára a gyülekezet nagy Bibliáját. (A verset lásd lejjebb.)

Ezután új lelkipásztorunk kapott szót rövid szolgálatra, melynek keretében az Efézusi levél 1. része alapján háláját fejezte ki Istennek, hogy őt is szeretett gyermekévé fogadta, továbbá köszönetet mondott feleségének, családjának, hogy a göröngyös úton mindig mellette álltak. A Magyarországi Baptista Egyház és gyülekezetei felé is kinyilvánította köszönetét, külön kiemelve a Miskolci Baptista Gyülekezet testvériségét, hogy őszinte bizalommal választotta meg lelkipásztorának.

„Törekszem arra, hogy gyülekezeteinkkel, testvéreinkkel együtt szentek, feddhetetlenek legyünk Isten előtt…

Törekszem arra, hogy mindez, az elhívás és küldetés, a közösség és a közjó szolgálata, az evangélizáció, a misszió: szeretetben történjen…

Végül törekszem arra, hogy együtt, keresztyén testvéri szeretetben összeforrva végezzük munkánkkal, tudásunkkal és akaratunkkal, egész életünkkel a legnagyszerűbb szolgálatot: magasztaljuk Isten dicsőséges kegyelmét.” - ezekkel a gondolatokkal zárta be programbeszédét Tisza Attila lelkipásztor.

Ezt követően felesége, Gabriella bizonyságtételét hallgathatta a közösség.

Mindezek végeztével a köszöntések következtek különböző egyházak vezetői részéről egy-egy alkalmi igeverssel.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)