Száz éves a Kecskeméti Baptista Gyülekezet

Sipiczki Sándor, 2012. december 12. szerda

Jeles évfordulót ünnepeltek november 24-én a Kecskeméti Baptista Gyülekezet széchenyivárosi templomában. Száz éve annak, hogy városunkban baptista istentiszteleteket tartanak.

A jubileumon jelen voltak a társegyházak képviselői, az önkormányzat részéről pedig Mák Kornél alpolgármester és Engert Jakabné önkormányzati képviselő. Az ünnepi istentiszteletet Somogyi Harold Hatvan plusz negyven – A kecskeméti baptista misszió száz éve című könyvének bemutatója tette teljessé.

kecskemet100ev.jpgMike Sámuel, a gyülekezet lelkipásztora köszöntőjében hangsúlyozta: sokat gondolkodott azon, hogy mit mondjon elöljáróban, mivel hangolja a szíveket az ünnepre a rohanó hétköznapok után.

- Azon gondolkodtam, hogy milyen színes Krisztus egyháza, mennyire tarka, milyen sokféle egyházra és felekezetre tagolódik, és mégis egy. Krisztus az ő egyházát hús-vér emberekből, az ő követőiből építi, nem kövekből, nem téglákból. Nagy kegyelem, hogy mi is ennek az építkezésnek a pici részei lehetünk. Elgondolkodtam azon, hogy a nagy keresztény világban a baptista közösség egy kis szelet, ezen belül Magyarország baptista közössége egy még kisebb szelet. Magyarország baptista egyházán belül pedig a mi pici gyülekezetünk egy még kisebb része, de része a keresztény világnak. Azon gondolkodtam, hogy a ma este olyan, mint egy pici üvegdarab, egy szilánk a nagy egészből. Ennek a gyülekezetnek a száz éve egy kis cserépdarabja, vagy puzzle darabja a nagy-nagy egyháztörténelemnek. Azon gondolkodtam, hogy ha Jézus nem jött volna el, nekünk itt ebben a teremben lehet, hogy semmi közünk nem lenne egymáshoz. Lehet, hogy soha az életben nem találkoztunk volna. Mivel azonban eljött meghalt értünk a golgotai keresztfán, és feltámadt, ezért lehetünk testvérek – mondta Mike Sámuel.

A lelkipásztor köszöntője után Somogyi Harold, a Hatvan plusz negyven – A kecskeméti baptista misszió száz éve című könyv szerzője szólt a kötet tartalmáról.

- Százegy éve, 1911 karácsonyán érkezett az első baptista missziós társaság Kecskemétre. A Szabó András vezette Albertirsai gyülekezetből több mint negyven zenész, és bizonyságtevő külön vasúti kocsit bérelve érkezett az akkor 68 ezer lakosú városba. A missziós lendület azonban megakadt, mert Szabó András 1913-ban elköltözött Albertirsáról. Az 1920 táján Kecskemétre költöző középiskolai tanár, Kristóf Domokos volt, aki ismét igyekezett lendületbe hozni a csöpp kis közösséget. Azonban mintegy két év kecskeméti tartózkodás után Budapestre költözött, haláláig a baptista lelkészképzés egyik oszlopa volt. Az 1947-48-as év ismét kiemelkedik a többi közül. 1947-ben Kecskemétre költözött az orgoványi lelkipásztor, Lőrinc Imre, majd 1948-ban volt az első bemerítés a városban. A kibontakozást ezúttal a Rákosi rendszer, és az azt követő Kádár akadályozta meg. És már el is telt hatvan év. Jellegében a gyülekezet ebben az első hatvan évben hasonló, kezdetleges állapotú volt. Ezt a jelzőt nem lelki értelemben használom természetesen, hanem szervezettség és létszám tekintetében. Gyakorlatilag 1970-ben olyasmi volt a gyülekezet, mint amilyen volt a 20-as években. 6-8 személy fémjelezte a közösséget, akik magánházaknál gyűltek össze a város különböző pontjain. 1972-ben viszont egy olyan dolog történt meg, amelynek jelentősége akkor rögtön nem is látszott, mégis nem sokkal később lehetőséget biztosított a változásokra. 1972-ben ugyanis Láng Mátyás, akkori orgoványi-kecskeméti lelkipásztor azt a látást kapta Istentől, hogy állandó gyülekezeti helyet kell venni, mert Istennek sok népe van ebben a városban. A valóság az volt azonban 1972-ben, hogy hét tagja volt a gyülekezetnek. Öt-hat évvel később viszont megindult a gyülekezet lassú növekedése, tizenöt évvel később pedig megháromszorozódott a gyülekezet létszáma. Ha így tekintünk a gyülekezetre, akkor legalább 60 évig házi csoport jellegű volt, és nagyjából 40 évvel ezelőtt ki tudtak lépni ebből a keretből. 1996-ban a misszióállomásból önálló gyülekezet lett, amely majdnem 85 évesen nagykorúvá, önállóvá vált – állapította meg Somogyi Harold.

Mák Kornél alpolgármester kijelentette: elmondhatjuk, hogy Kecskemét a béke és hit városa. - Egy olyan ökomenikus közösség működik településünkön, amely példaértékű. Nem szeretem azt a kifejezést, hogy kisegyház, mert a munkája által a kicsi is lehet nagyegyház, nagy missziót betöltő egyház. A baptista egyház Kecskeméten egy értékes, a város munkáját kiemelkedően segítő egyházként szerepel hitéletével, de például óvodai munkájával is – mondta Mák Kornél.

Engert Jakabné önkormányzati képviselő egyebek mellett erről az óvodai munkáról is szólt köszöntőjében.

- Több munkatársam, illetve nagyon sok ismerősöm gyermeke jár a baptista óvodába. A velük való találkozások, és beszélgetések során mindig azt tapasztalom, hogy derűsek, vidámak. Azt kívánom, hogy ezt a derűt, vidámságot megőrizze ez a közösség, hiszen a mindennapokban erre nagyon nagy szükségünk van. A legnagyobb nehézségeket is könnyebben át tudjuk vészelni, ha a hit és Isten összeköt bennünket – hangsúlyozta Engert Jakabné, aki Mák Kornéllal közösen adta át Mike Sámuelnek a város köszöntő oklevelét.

Szerző: Sipiczki Sándor

Forrás: http://kecskemetitv.hu

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)