Szlovák-magyar baptista találkozó Békéscsabán

Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész, 2015. október 5. hétfő

Jubileumi ünnepségre került sor Békéscsabán 2015. augusztus 30-án vasárnap délelőtt. Ekkor emlékeztünk meg a Cseh- és Szlovák Baptista Szövetség (mindkét országban) hivatalos havilapjának,...

DSC06185-jav.jpg

...a Békéscsabán alapított és nyomtatott Rozsievac/Magvető szlovák nyelvű baptista folyóirat 100 évvel ezelőtti elindulásáról.

Száz évvel ezezlőtt Békéscsabán nagy számban éltek szlovák nemzetiségű honfitársaink. Mondhatnánk azt is, hogy ez a város volt a hazai szlovákság szellemi fővárosa. A városban és a szomszédos településeken található hatalmas protestáns/evangélikus templomaik beszédes jelei a valamikori virágzó vallási, nemzetiségi és kulturális sokszínűségnek.

Hogyan kerültek ide ilyen nagy létszámban szlovákok. Ismert történelmi tény, hogy a török hódoltság előtt ez a dél-magyarországi vidék, beleértve a határon túli Délvidéket is, a legsűrűbben lakott magyar terület volt. A törökkel vívott háborúskodás következményeként az itteni lakosságot kiírtotta az ellenség, vagy a török visszavonulása idején a megmaradt teljes lakosságot hadifoglyokként szállították magukkal. 

DSC06175-jav.jpg

A teljesen kihalt területeteket újra kellett telepíteni. Az ország akkori habsburg urai nagy számban telepítettek a Kárpát-medence peremvidékén élő nemzetiségek közül erre a vidékre. Így kerültek a Tátra aljából, Liptó megyéből jelentős számban szlovákok erre a vidékre, akik virágzó kultúrát honosítottak meg ezeken a településeken.

A 19. század végén a baptista misszió is megjelent ezen a területen. Igen szép számban tértek meg szlovák testvérek és alakítottak élő gyülekezeteket. Az első világháború idejéig csak szlovák nyelven folyt az istentisztelet. A két világháború között vált (szlovák-magyar) két nyelvűvé. A második világháborút követő lakosságcsere következtében a szlovákok jelentős számban települtek át a történelmi Felvidékre (Szlovákiába). Ettől kezdve vált teljesen magyar nyelvűvé a Békéscsabai Baptista Gyülekezet.

DSC06183-jav.jpg

Most Prágából, Brűnből, Pozsonyból érkeztek testvérek, köztük a Rozsievac/Magvető baptista lap korábbi és jelenlegi szerkesztői, hogy együtt adjanak hálát az elmúlt 100 esztendő áldásaiért. A reggeli imaórán Dr. Szőllős János (Pozsony) és Bánszki Tibor (Komárom-Szentpéter) Szlovákiából érkezett lelkipásztorok buzdítottak hálaadásra. Ezt követte Dr. Mészáros Kálmán egyháztörténész (Budapest), a Magyarországi Baptista Egyház Történelmi Bizottságának elnöke hirdette az igét Jézusnak a Magvetőről szóló példázata alapján. Majd a Jan Titera (Prága) a Cseh Baptista Szövetség korábbi főtitkára szólt az újság múltráról küzdelmes és áldásos múltjáról. Végül Marie Horácková (Brno/Brün) szerkesztőasszony szólt az újság jelenéről és a jövő terveiről.

Az ünnepség az istentisztelet után az imaház előtt folytatódott, ahol emléktábla leleplezésére került sor. A táblán magyar és szlovák nyelven a következő szöveg olvasható: "Sztankó György lelkipásztor 1914-ben Békéscsabán alapította meg a szlovák és cseh baptisták Magvető című folyóiratát. A folyóirat alapításának 100. évfordulója alkalmából állította a Békéscsabai Baptista Gyülekezet és a Szlovákiai és a Csehországi Baptista Egyház. 2015."

A szlovák-magyar testvéri találkozó közös ebéddel és városnézéssel folytatódott. Isten áldása legyen a cseh, szlovák és magyar nyelvű baptista misszió  Isten Országáért végzett további szolgálatán!

DSC06191-jav.jpg

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)