Tegyetek tanítvánnyá minden népet

Puporka Gusztáv, 2016. február 23. kedd

A Protestáns Cigánymissziós Fórum tagjainak kezdeményezésére 2016. február 20-án első alkalommal került megrendezésre a Protestáns Cigánymissziós Találkozó

Kp.jpg

...a baptista, evangélikus, metodista, pünkösdi, református egyházak cigánymissziós közösségeinek részvételével. A helyszínt a Fasori Evangélikus Templom biztosította, ahová az ország egész részéről várták a cigány testvéreket, szolgálókat és vezetőket, akik a cigánymisszióban valamilyen módon érintettek. 

„Amikor a cigányok bandába verődve megjelennek, a legtöbb helyen félelmet keltenek” – most mégis nagy öröm volt mindannyiunk szívében, hogy több mint 400 cigány és nem cigány hívő találkozásának célja maga Krisztus.

Tegyetek tanítvánnyá minden népet: ez volt a nap témája, amellyel szolgálatra buzdították a cigány és nem cigány testvéreket. 

„Bolondok mit henyéltek, bolondok mit henyéltek!” – kezdte meg nyitó beszédét Bakay Péter evangélikus lelkész, cigánymissziós referens. Buzdító szavai ébresztő volt. Istentől kapott lehetőséget és időt a szolgálatra, nem tölthetjük mással, főkeppen nem henyéléssel.

Czibere Károly Szociális ügyekért és Társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár is részt vett a találkozón. Beszédében a többségi társadalom és a cigányok közötti falak lebontását hangsúlyozta, amely csak akkor tud megvalósulni, ha a szívekben is leomlanak a falak – ez pedig Jézus Krisztussal való találkozás nélkül nem lehetséges.

A találkozón részt vett Papp János testvér egyház elnökünk is. Hálásak vagyunk, azért, hogy egyház vezetőinknek is fontos a cigánymisszió. Jó volt együtt dicsérni az Urat és hallgatni a Biblia tanítását.

A találkozón Surman László pünkösdi lelkipásztor, az elhívásról és tanítványságról osztatta meg igei gondolatait a II Mózes 3:1-12 alapján. A tanítás arra buzdított, hogy, ha Isten megszólít, akkor engedelmeskedve a kényelmes keresztény életünket elhagyva, szánjuk oda Istennek azt a szolgálatra. Azzal a tűzzel, amely csipkebokrot (Isten tűzével a szívünkben) is lángba borította, felbátorodva, Istentől vezetve, menjünk a cigány testvéreink felé és osszuk meg az örömhírt és tegyük őket is tanítvánnyá. Olyanokká, akik mi is lettünk Isten kiválasztó, megmentő, helyreállító és gyógyító munkájának köszönhetően.

A nap folyamán a verpeléti pünkösdi gyülekezet, ének csapata vezetett a dicsőítésen keresztül az Isten jelenlétébe. Az egész cigány közösség egy szívvel egy lélekkel fejezte ki örömét, hálaadását, tiszteletét ebben a csodálatos ünneplésben Isten felé. Az Ő láthatatlan egyházának ünnepe volt ez. Mind az öt egyház cigánymissziója bemutatta, hogy miként vesz részt a cigányság között, a baptista cigánymissziót Kovács Bálint roma misszió vezető képes beszámolóján keresztül ismerhettük meg.                            

Az alkalom bizonyságtételekkel folytatódott. Olyan cigány emberek részéről, akik cigányként a cigányok között szolgálnak. Király Csaba baptista cigány testvérünket szeretném kiemelni, aki arról tett tanúságot, hogy az alkalmatlanságában Krisztus, hogy tette alkalmassá a szolgálatra. Elmondta, a Krisztusban való újjászületés a kulcsa az ő szolgálatának, félretéve a múltat és előre tekintve megfeszítve magát az Isten menyi elhívásának eleget téve. Isten hívta el és Ő küldte ki a szolgálatra. Nem magától, nem az ő erejéből szolgál az ő népe között. Számára nem kérdés, hogy kell e szolgálnia, nem kellett erőlködnie, mert Istenért buzgó szeretetből, hálából, Krisztus parancsának engedelmeskedve teszi ezt. Tudja, hogy a cigány és más népek életében csak akkor lesz igazi változás, szabadulás, ha megismerik Krisztust és hívőkké válnak mások is.

Dani Eszter, a Magyarországi Református Egyház missziói irodavezetője elmondta, fel kell ismernünk az életünkben, szolgálatunkban, hogy kicsoda Jézus. Olyan nyitottnak kell lennünk, amilyen Péter is volt, beengedte életébe, csónakjába Jézust. Ennek következményeként mi is megtapasztalhatjuk, hogy megtelnek a hálók roskadásig.

A nap befejező részében egy szívvel egy lélekkel imádkoztunk közösségeinkért, az ott szolgálókért, hogy eleget tegyünk Krisztus parancsának: „Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnk és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezeté” Máté 28:19-20

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)