Telek-találkozó

Sz. R., 2014. január 6. hétfő

A tiszántúli és erdélyi lelki munkások soron következő találkozója 2013. november 8-10. között zajlott Erdélyben. Ez a 24. és 25. összevont találkozó volt, mivel a márciusi szélsőséges időjárás megakadályozta a tavaszi együttlétet.

24_TELEK_csop.jpg

Ezúttal verőfényes meleg napokkal áldott meg bennünket az Úr.

Péntek reggel a szilágynagyfalusi baptista imaházban gyűlt össze a mintegy 50 körüli vendég. A helyi lelkipásztor köszöntése és imára való buzdítása során megismerkedtünk az egész hétvégi találkozó központi témájával, ami „A lelkipásztor és a gyülekezet kincsőrző hivatása és felelőssége az értékválságban lévő világban” címet viselte.

Indításképpen Papp Dániel testvér szolgált, amellyel ráhangolódtunk a témára, megteremtve a jó alapot az igehirdetést követő fórumbeszélgetésre, véleménycserékre. Ezek közül néhány értékes gondolatot meg is említenék.

- Az Ószövetségben először a templom kincseit vitte el az ellenség – ma is ez történik. (Dobos Péter)

- A világban élve és értékekkel rendelkezve kerestem az igazi kincset. Erről szólt az életem, de amióta megtaláltam, szeretném megőrizni azt. (Bézi Sándor)

- Néha a veszteség ébreszti rá az embert a kincs nagyságára. (Rajna Ottó)

- Értékeinkkel nem a múltat őrizzük, hanem a jövőből/jövőért élünk és szolgálunk. (Katona László)

- Az üdvösség részünkről kis befektetéssel létre jött nagy érték. (Karancsi Csaba)

- Vannak gonosz „kincsek” is, amelyek megakadályoznak minket abban, hogy Isten használjon. (Kajcza János)

- Az ellenség hamisítja az igazi kincseket, és lehet ragaszkodni a hamisítványhoz is anélkül, hogy tudnád. (Borzási István)

- A család nagy érték, védeni kell – például a családi áhítatokkal is. (Veress Efraim)

- A bibliafordításaink és keresztény énekeink nagy értéket képviselnek. (ifj. Veress Ernő)

- Gazdasági válságok idején felértékelődnek az emberi kapcsolatok. (Albert I. Zsolt)

A szombatot és vasárnapot már három helyen – Nagyfaluban, Margittán és Magyarkiskapuson -  folytattuk, ahol még jó lehetőség nyílt a téma bővítésére, körüljárására. A magyarországi vendégtesrtvéreknek alkalmuk volt kihasználni ezt a hétvégét, hogy szolgálataikkal gazdagítsák az erdélyi gyülekezeteket, és kincseket gyűjtöttek a mennyei „bankszámlákra”.

Áldás volt meglátni, hogy mennyi értéket helyezett el Isten közösségeinkben. Ezeket ismerjük fel, értékeljük, védjük, és legyünk mi is értékteremtők ebben a gyorsan változó világban.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)