Új szívek születése Szegeden

Szücs Márta Zita, 2016. január 27. szerda

Nagy hálaadással és örömmel zárta az óévet és kezdte is az újat a Szegedi Baptista Gyülekezet, mivel 2015. december 27-én három ifjú hölgy és három fiatalember, 2016. január 17-én pedig egy fiatalasszony...

Szeged_kp_1.jpg

...engedelmeskedve Isten igéjének, kötelezte el magát Krisztus mellett a bemerítkezés által.

Bacsa Janka már csaknem 18 éve jár családjával a baptista gyülekezetbe. Ez idő alatt nagyon sok szeretetet kapott testvéreitől, barátaitól a gyülekezetben, ugyanakkor Isten elhívását nem tudta elfogadni, hanem magában bízva kezdett el élni, így egyre inkább bezárkózott saját lelkének börtönébe, és elhidegült családjától, barátaitól és Istentől is. Majd elment az egyik kiskőrösi ifjúsági konferenciára, ahol az igehirdetés által megértette, hogy szüksége van Istenre. Később meg kellett küzdenie egy kedves barátjának az elvesztésével is, de végül el tudta magát határozni arra, hogy körülményeitől függetlenül elkötelezze magát az Úrnak, és bemerítkezzen.

Godáts Nóra bár hívő családba született, sokáig úgy érezte, hogy a hit dolgai nem igazán fontosak számára, inkább csak untatják. Később megtapasztalta, hogy a nehéz időkben csak az Úrra számíthat, de a problémák megoldódása után mindig visszatért a saját útjára. 2014-ben több keresztény konferencián is érezte azt, hogy megérintette Isten. Végül a 2015-ös SZEBIN-en jött rá arra, hogy bűnös ember, és hogy valóban szüksége van a megváltásra, Isten kegyelmére, szeretetére. Megtérése óta folyamatosan érzi az Úr kegyelmét az életén, a hallott igének jelentése van számára, ezért döntött úgy, hogy teljesítve Isten igéjét bemerítkezik.

Mihály Napsugár is hívő baptista családban nőtt fel, így számára nem volt sohasem kérdéses, hogy mit jelent a hit, a kegyelem és a szeretet. Már egészen kis korában megtapasztalta Isten elhívását, egy olyan álmot látott, amelyben meg kellett állnia a kígyóval szemben. Azután egy csendesebb időszak következett az életében. Fordulatot a 2014-es SZEBIN jelentett, ahol megtért és elfogadta Isten kegyelmét. De később jöttek a kísértések, amelyek próbálták eltántorítani a döntésétől, végül legyőzve ezeket úgy határozott, hogy a bemerítkezéssel megerősíti az Úrral való kapcsolatát.

Kocsis-Nagy Kende Károly is, mivel hívő baptista családból származik, kicsiny korától kezdve hallotta Isten igéjét és igazságait. Már hétéves korában komoly kérdései voltak a hitélettel kapcsolatban, és mély érdeklődéssel fordult a Biblia felé. Sajnos eközben nagyon sok tévhit rárakódott az istenképére, ami nem engedte, hogy igazán megértve a kegyelem lényegét át tudja magát adni Istennek. A 2015-ös SZEBIN-en érintette meg az Úr, ahol elfogadta a megváltást, és megtért. Ezt követően elkezdett járni a törekvők csoportjába, ahol nagyon sok mindent megértett, de az igazi, végső – bemerítkezésre vonatkozó – döntését egy tóalmási ifjúsági táborban hozta meg.

Ozsvárt László kapcsolata Istennel hétéves korában kezdődött, ami az általános iskolai hittanóráknak köszönhető. De mivel ezek hamar befejeződtek, az Istennel való kapcsolata is megszakadt. Ezt követően sokáig céltalannak érezte az életét, amit a számítógépes játékokkal próbált feloldani. Ennek sajnos csak függőség lett a következménye, ami még inkább erősítette benne a céltalanság érzését. Több kedves ismerőse hívta ifjúsági alkalmakra, ahová végül 2015-ben kezdett el járni. Az igazi megtapasztalást a balatonszemesi ifjúsági nagytáborban élte át, ahol megtért és eldöntötte, hogy Istennel akar járni. Azóta egyre inkább látja az életén Isten munkáját és szabadítását.

Szücs Ármin keresztény értékrendet valló családban nőtt fel, kisgyermekkorában sokszor hallotta a bibliai történeteket. Mivel a legtöbbet az Ószövetség hithőseiről hallott, így bár sosem kételkedett Isten létezésében, istenképét nem a Krisztusban kapott megváltás és kegyelem, hanem az ítélő Isten képe határozta meg, emiatt nagyon sokáig inkább félelem volt a szívében Isten felé. Később új osztálytársat kapott, aki elhívta őt a gyülekezetbe. Ettől kezdve rendszeresen járt bibliakörre, majd ifjúsági alkalmakra. 2014-ben a kecskeméti angoltáborban értette meg a megtérés jelentőségét, azonban az aktív sportolás mellett nem maradt elég energiája a hite gyakorlására. Miután normalizálta a sportolás mennyiségét az életében, megpecsételve döntését, bemerítkezett.

Szeged_kp_2016.JPG

Takácsné Kovács Eszter hithű római katolikus családból származik, ahol alapvető keresztény értékrendet sajátíthatott el. Azonban később, középiskolás korában eltávolodott Istentől, és kiüresedett a szíve. Egyetemista korában kezdte el újra keresni a kapcsolatot Istennel, amiben nagy segítséget jelentett az, hogy egyetemistatársai elhívták a 2014-es SZEBIN-re, ahol megértette a személyes megváltás jelentőségét, és megtért. Hite azóta is folyamatosan fejlődik, rendszeresen olvassa és hallgatja Isten igéjét, időközben megtalálta segítőtársát is, aki példaként szolgál számára a hitben való járás útján.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)