Vendégeink voltak

Révész Sándorné, 2015. június 12. péntek

Pécsett a Bokor utcai Gyülekezetben június 7.-én az Apostoli Gyülekezet szolgálatát hallgathattuk. Ezen a délutánon minden szolgálatot vendég testvéreink végeztek. A közös énekeket zenekari kísérettel énekeltük, hallhattunk prózát, ifjúsági énekeket és vegyes kórust.

Horvth_Gbor_lp..JPG

Melyikünk volt a vendég? Ők jöttek nagy örömmel a mi imaházunkba, mi vendégek voltunk a sok szép szolgálatot hallgatva.

Isten igéjét Horváth Gábor lelkipásztor olvasta és bontotta ki számunkra. I. Péter 2:17 Mindenkit tiszteljetek. „ Mikor a mai napra készültem, a kapcsolatok jártak a fejemben, mint testvéri, közösségek közötti, gyülekezeten belüli kapcsolatok. Ezeknek építőkövei a szeretet, tisztelet, békesség, megértés. Mai témánk a tisztelet egymás felé és Isten felé. Elhanyagolt a mai társadalomban a tiszteletadás. Kevés idő van a megértésre a kapcsolatok építésére. A Biblia tele van a tiszteletadásra vonatkozó erőteljes felszólításokkal. Például a Római levélben:” a tiszteletadásban egymást megelőzők legyetek”. Fáradtak vagyunk, kimerültek, idegesek nem vagyunk arra alkalmas állapotban, hogy a tiszteletet megadjuk egymásnak. (Róma 1:21)

Tisztelem azt, akinek súlya van előttem, sokra becsülöm, komolyan veszem őt, minden körülmények között. Akkor is, ha nincsen igaza, vagy éppen elesett állapotban van. A személyében az Isten képmását tisztelem. Nem a jó körülményeiért, címért tisztelünk valakit, mert ez hamar elfoszlik. A bölcs ember megáll az embert tisztelni, mert szereti őt.

A tisztelet három lépcsője, mely egyre feljebb visz: elfogadás, elismerés, csodálat egymás felé és Isten iránt.

Elfogadás: Nem akarom a másikat a saját tetszésemre formálni, elfogadom, hogy ő először Istennek akar tetszeni. A feltétel nélküli elfogadás Krisztusi cselekedet. Személyválogatás nélküli szeretettel adjuk tovább azokat a kincseket, amit tőle kaptunk. Nem azt jelenti, hogy el kell fogadnunk – az istentelenséget, - ostobaságot. Az Istent tiszteljük, az embert szeressük, de a bűnt soha. Feltétel nélkül elfogadom, amit Isten mond nekem.

Elismerés: Magára vonta embertársunk a figyelmünket, érdekel minket a véleménye. Lelki érettségünk sem egyforma, mindnyájunknak van javítani valója ezen a téren. A gazda megdicsérte a jó sáfárt. Az ember várja a megbecsülést, megerősítést. Igyekezzünk egymást bátorítani, motiválni, megdicsérni. Ez segít abban, hogy mindenki jól érezze magát a közösségben. Ha van valami jó, dicséretre méltó erről beszélgessünk. Elismerem Isten nagyságát, ezt szavaimmal is kifejezem; ez a hálaadás. A hálás embert az életöröm jellemzi. Lépjük meg ezt az elismerő lépcsőfokot a tiszteletadásban.

Csodálat: Ha az ember elismerését fejezi ki ilyen módon: „én feleannyira sem tudtam volna ilyen jól csinálni, mint te”. A gyülekezetben is lehetnek példaképeink, akiket csodálunk. Isten csodálata: imádat, dicsőítés, magasztalás. Isten méltó erre a csodálatra. Csodálom hatalmát, gondviselését, amivel lehajol hozzám.

Tiszteletadás: ha valakitől szívesen vesszük gondolatait, véleményét. Őszintén törődünk a jólétével, akkor is, ha nekünk abból kárunk származik. Ajándékainkkal szeretetünket, tiszteletünket is kifejezhetjük. Vajon ki tud-e teljesedni az Istentiszteletünk a mindennapokra? Az elfogadás, elismerés, csodálat lépcsőjén megvalósul-e Isten és egymás iránti tiszteletünk? Bíztatlak titeket, legyünk készek Isten tiszteletére és az egymás iránti tiszteletre!”

Hálásak vagyunk értetek Istennek, köszönjük ezt a tartalmas vasárnapdélutánt!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)