A nyilvánosság kizárásával vizsgálnák, melyik egyház veszélyes

http://nol.hu, 2013. június 10. hétfő

A parlament nemzetbiztonsági bizottsága zárt ülésen fogja vizsgálni, hogy az egyházi státuszra pályázó vallási közösségek nem jelentenek-e nemzetbiztonsági kockázatot – legalábbis ezt javasolja a KDNP-s Rubovszky György.

000808109-1826-625.jpgÍgy viszont az esetleges elutasítás okairól nem értesül a nyilvánosság, de még az érintettek sem – kifogásolja a szocialista Lendvai Ildikó.

Korábban a Nemzetbiztonsági Hivatal évkönyveiben többször szerepelt egy meg nem nevezett vallási szervezet, amelyet a titkosszolgálatok nemzetbiztonsági szempontból veszélyforrásként tüntettek fel. A leírás alapján nem volt nehéz arra a következtetésre jutni, hogy a szcientológusokról lehet szó, de hivatalosan ezt sosem erősítették meg.

Bár az elmúlt években a kormányzat keresztül-kasul módosítgatta az egyházi törvényt, abban a tekintetben nincs változás, hogy „nemzetbiztonsági kockázatot” jelentő szervezet továbbra sem kaphat egyházi rangot. Csakhogy a jogszabály eddig nem rendelkezett arról, mely testület és milyen módon állapítja meg, hogy egy közösség kockázatot jelent-e a nemzet biztonságára.

Rubovszky György mostani javaslata az egyházi törvényhez kapcsolódva, de a házszabály módosításával kíván rendelkezni az „egyházként történő elismerésre irányuló” eljárásról. Első körben az egyházi kapcsolatokért felelős miniszter elküldi az adott vallási közösség elismeréséről hozott határozatát a vallásügyi bizottságnak, amely nyilvános ülésen hallgatja meg az érintett szervezet képviselőit, a miniszteri határozatot pedig továbbítja a nemzetbiztonsági bizottságnak. Rubovszky javaslata szerint a nemzetbiztonsági bizottság az „erre hatáskörrel rendelkező szerv véleménye alapján”, zárt ülésen alakítja ki álláspontját. (Az egyházi státusz megítéléséről a döntő szót az Országgyűlés mondja ki.)

Az MSZP-s Lendvai Ildikó kérdésünkre hangsúlyozta, hogy az egyházak elismerésével foglalkozó eljárási szabályokról az egyházi törvényben és nem a házszabályban kellene rendelkezni. Az egyházi törvény legújabb változata azonban zárószavazás előtt áll: a kormányoldal ezért találta ki azt a jogi trükköt, hogy házszabály-módosító javaslatot terjeszt elő.

Forrás

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)