Az én szerzetesem: Czopf Éva Klára nővér

Nikodém Noémi, http://magyarkurir.hu, 2015. január 2. péntek

A megszentelt élet évében meghirdettük „Az én szerzetesem” kampányunkat. Azt kérjük olvasóinktól, osszák meg velünk, ki a kedvenc szerzetesük – vagy más megszentelt életet élő ismerősük –, mit jelent ő számukra. Nikodém Noémi Czopf Éva Klára nővérről írt.

nover.jpg

Nikodém Noémi vagyok, az Orosházi Baptista Gyülekezet gyülekezetvezetője. Felhívásukra arról a szerzetesnővérről szeretnék írni, aki évek óta jó barátom, Krisztusban testvérem, imatársam, nehéz élethelyzetekben támaszom.

Az én szerzetesem Czopf Éva Klára nővér Szent Ferenc Kisnővéreinek közösségéből. Jelenleg Bükkszentkereszten él, korábban azonban „szomszédok” voltunk, mivel a kisnővérek miskolci háza épp egy utcában van a mi imaházunkkal. Tíz éve, 2004-ben ismertem meg a nővéreket, azóta sokszor szolgáltunk együtt különféle ökumenikus alkalmakon, városi rendezvényeken.

Különösen szívesen emlékszem vissza az évente megrendezett „Krisztussal a Golgotára” ökumenikus fáklyás felvonulásokra, ahol egymás mellett haladva vezettük énekkel a nemzetünk megújulásáért imádkozni összegyűlt miskolci híveket.

Az Istent dicsérő ének fontos kapcsolódási pont közöttünk, mert Klára nővér korábban a Miskolci Ökumenikus Egyetemi Lelkészség munkatársa volt, az ő kezdeményezésére született meg az Unitas Kórus, melynek két évig én is tagja lehettem. A kórusban katolikusok, reformátusok és baptisták együtt énekelünk, közreműködünk az ökumenikus imahét istentiszteletein, éneklünk az évente megrendezett Veczán Pál Egyházzenei Kórustalálkozón, vagy éppen a bükkszentkereszti kis templomban. Bár Miskolcról már elköltöztem, kórustáborokra, lelkigyakorlatos hétvégékre még most is visszajárok közéjük, ha tehetem. Protestánsként egyik legkedvesebb emlékem, amikor a kórussal ellátogattunk a „Kálvinista Rómába”, Debrecenbe, alázattal álltunk meg a gályarab prédikátorok emlékművénél, sőt, arra is volt lehetőségünk, hogy a híres Református Kántus karnagya, Berkesi Sándor tanár úr vezényletével énekeljünk.

Klára nővér két éve novíciamesternő lett, ezért az egyetemi lelkészségi munkáját átadta Mészáros Judit Ráhel nővérnek, de az Unitas Kórust továbbra is vezeti, színesítve ezzel az Egyetemi Lelkészség és a Kisnővérek missziói szolgálatát.

A közös emlékek sorában azonban nem csak ünnepek sorakoznak. Klára nővér képzett pasztorál-pszichológusként is mellettem állt, szeretetével, imáival, tanácsaival támogatott, amikor férjem hűtlensége miatt két kisgyermekkel egyedül maradtam. Később pedig édesapám, majd nem sokkal azután legfiatalabb bátyám halála utáni gyász feldolgozásában segített.

Ezzel a kis írással szeretnék neki és a kisnővéreknek minden jót kívánni a 2015-ös évre. Isten gazdag áldása kísérje életüket és Krisztus Urunkért végzett munkájukat!

Forrás: http://magyarkurir.hu/hirek/az-en-szerzetesem-57960

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)