Bayer György evangelizációja Aradon

http://www.nyugatijelen.com, 2016. február 23. kedd

Az arad-belvárosi baptista gyülekezetben péntektől vasárnapig evangelizációs istentiszteleteket tartott Bayer György, a Baráti Missziós Alapítvány lelkipásztora, aki a Hallottad már az igazságot?,

75799.jpg

Szeretnél-e élni, mielőtt meghalsz?, illetve Milyen jövőt kovácsolsz magadnak?témakörökben kereste a választ. Igen hatásos, lényegre törő érveléseiben világosan rámutatott: az ember boldogulása, biztonsága csak Jézus közvetítéséhez Isten kegyelméből lehetséges.

Az istentiszteleteken a vegyes-kar szolgálatai, a bizonyságtételek, az ifjúság szolgálatai nagyban hozzájárultak a magvas mondanivaló megértéséhez, átéléséhez. A vasárnapi istentiszteleten részt vettek a szerbiai Hertelenfalva baptista hívei mellett más felekezet tagjai is részt vettek. Simon András helybeli lelkipásztor mondott köszönetet az evangelizációs szolgálatért. 

Forrás: http://www.nyugatijelen.com/hitelet/bayer_gyorgy_evangelizacioja_aradon_1.php

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)