Európai Ökumenikus Tanácsok főtitkárainak találkozója Amsterdamban

MEÖT, Dr. Fischl Vilmos, 2014. május 30. péntek

A nemzeti tanácsok főtitkárai évente egyszer üléseznek, mindig más európai országban.

20140522_145928_2.jpg

Tavaly Helsinkiben, Finnországban üléseztek, idén Amsterdam, Hollandia volt a házigazda 2014. május 20-23 között. Tizenhat európai ökumenikus tanács főtitkára voltak jelen az Európai Egyházak Konferenciája égésze alatt szervezett alkalmon. A főtitkárok beszámoltak arról, hogy milyen változások történtek a tavalyi évben nemzeti tanácsaik szervezésben. Több beszámolóból kiemelkedett az egyház és állam kapcsolatának a viszonya. Az állam támogatja anyagilag az egyházakat és néhány országban az ökumenikus tanácsokat. Több főtitkár beszámolt arról, hogy különböző bizottságaik milyen jól szervezetten működnek és milyen komoly anyagokat adnak ki tudományos és teológiai szempontból is. Magyar viszonylatban nem szégyenkeztünk, hiszen az Európai Egyházak Konferenciája Nagygyűlése Budapesten volt, amelyben az ökumenikus tanács tagegyházaival együtt házigazda szerepet töltött be.

Az első napon több előadást hallhattunk a „Gazdasági krízis és az egyházak felelősségvállalása” címmel. Az előadást: Dr. Trinus Hoekstra református lelkész-szociológus és Dr. Huib Klamer jogász-pszichológus tartotta. Előadásukban rámutattak arra, hogy milyen komoly feladatokat végeznek a krízis helyzetbe jutott családok érdekében a holland egyházak. Sokszor a kormányt felülmúló módon cselekednek.

A második napon Antwerpenbe, Belgiumba utaztak az ökumenikus főtitkárok. Az egész napot a Belga Egyházak Ökumenikus Tanácsa szervezte. Meglátogattak egy egyházi szeretetotthont, ahol nagyon magas minőséget tapasztalhattak idősek, hajléktalanok és fiatalok lelkigondozása területén. Délután a város katolikus püspöke tartott tájékoztatást az ökumenikus kapcsolatokról. Kiemelte a szabadegyházak terjedését. Elmondta őszintén, hogy főként a migránsok körében munkálkodnak a szabadegyházak, ahova a katolikus egyház olyan erővel nem jut el, mint ők. Lehetőség volt a kikötővárosban találkozni a kikötő lelkésszel, aki egy hajóút alkalmából beszélt munkájáról a főtitkároknak.

A harmadik napon a főtitkárok folytatták tanácsaik munkájának bemutatását egymás között. Téma volt az ökumenikus tanácsok oktatásban történt szerepvállalása, majd az ír főtitkár az emmausi tanítványok történetét magyarázta, majd gyakorlati rész következett. A főtitkárok el kellett, hogy menjenek kettesével sétálni és beszélgetniük kellett, 20 percen keresztül. Ez a cselekmény az emmausi tanítványokra emlékeztetett.

Dr. George Molenkamp nyugalmazott üzletember az amszterdami egyetem professzora az egyházak felelősségéről beszélt a környezetvédelem kapcsán, különös hangsúlyt fektetve a vízre. Dr. Gé Dpeelman előadásában kiemelte a muszlim nők hátrányos megkülönböztetését a hidzsáb viselése kapcsán.

A negyedik napon Dr. Guy Liagre, az Európai Egyházak Konferenciája (EEK) főtitkára számolt be az EEK munkájáról. A következő főtitkári értekezlet helye és időpontja is eldöntésre: a jövő évben Németországban lesz a találkozó.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)