„Kezdetek” tanulmányi verseny

Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre, 2015. március 16. hétfő

A Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre kilencedik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt középiskolás diákok számára. Téma: A Biblia és a teremtés: hogyan teremtette Isten a világot?

Feladat: 5-8 oldalas esszé írása.

Beküldési határidő: 2015. április 30.

Beküldés módja és helye: elektronikusan (doc, docx, rtf vagy pdf) az imreszilagyi@hotmail.com (Szilágyi

Imre) email címre

Eredményhirdetés: 2015. május 31.

Díjazás: I. hely: 40 000 Ft.

II. hely: 30 000 Ft.

III. hely: 20 000 Ft.

Értékelési szempontok: - A kiírt téma világos, logikus kifejtése (max. 20 pont)

- Biblikusság és a tartalom kapcsolata (max. 20 pont)

- Külső megjelenés, nyelvhelyesség (max. 10 pont)

A Protestáns Teremtéskutató Kör rövid bemutatása:

A Teremtéskutató Kör bibliahű, keresztény és elsősorban a természettudományt művelő emberekből áll.

Alapítói Dr. Szilágyi Imre Miklós vegyészmérnök és Dr. Cserháti Mátyás biológus. Természettudományos

szaktanácsadónk dr. Pauk János növénygenetikus, az MTA doktora. Teológiai szaktanácsadónk Sípos Ete

Zoltán református lelkipásztor.

Célkitűzéseink: - A természettudomány bibliai alapokon történő igényes művelése.

- A teremtéskutatás eredményeinek ismertetése a magyar oktatási intézményekben és

gyülekezetekben.

- Tudományos fórumok szervezése.

- Krisztus egyházának építése és a tudomány által Isten dicsőítése.

Honlap: www.kezdetek.hu.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)