Bankárból lett lelkipásztor

Dombai Tünde, Délmagyarország, 2010. szeptember 11. szombat

Szokatlanul sokáig, másfél évig tartott, de a szegedi baptista gyülekezet kiböjtölte, hogy saját főállású lelkipásztora legyen. Balogh Barnabást ma délután 3-kor iktatják be a szegedi Honvéd téri református templomban.

szegedibaptista.jpgHelyszűke miatt tartják Balogh Barnabás baptista lelkipásztor beiktatási ünnepségét a Honvéd téri református templomban, ugyanis az egyetlen szegedi baptista imateremben, a Hét vezér utcában épphogy a szegedi tagok elférnek. Márpedig várnak vendégeket az öt, Szegedhez tartozó körzetből, Vásárhelyről, Szentesről, Makóról, Magyarcsanádról és Kübekházáról, valamint a formálódó csongrádi közösségből is. A lelkipásztor előző állomáshelyéről is sokan jelezték jövetelüket.

A baptistáknál nem kinevezik, hanem meghívják a lelkipásztort. A jelölt dönt, hogy vállalja-e, eljön próbaprédikálásra, találkozik a vezetőséggel. A benyomások alapján szavaz a közösség. Balogh Barnabásra majdnem 90 százalék voksolt, ő elfogadta a meghívást – egy feltétellel: csak akkor költözik Szegedre, ha a nagylánya leérettségizik. Másfél éve ingázott Debrecenből, ahol második lelkipásztor volt, és most nyáron foglalta el a szegedi szolgálati lakást.

A 47 éves lelkipásztor háromgyermekes apuka, két lánya 20 és 18, a fia 12 éves. Nyírbátorban született, agrármérnökként diplomázott Debrecenben, akkor került szorosabb kapcsolatba a baptista gyülekezettel, oda is nősült. Téeszben dolgozott, majd amikor az a rendszerváltáskor megszűnt, a bankszektorban mutatkozott hiány gazdálkodó szakemberekben. Balogh Barnabás átnyergelt, bankár lett. Közben úgy érezte, még mélyebben meg kell ismernie a vallását. Ezért ének-zene tanár felesége helyett ő ment gyesre, és beiratkozott a Baptista Teológiai Akadémia missziói karára. 1996-ban váltott végleg a pénz világáról a főállású egyházi szolgálatra. Pécsett kezdett ifjúsági lelkipásztorként, az ezredfordulón tért vissza debreceni szolgálatra.

– Csongrád megyében nagyon jó önálló közösségek működnek. Az önkéntesek koordinálásában, a vállalt feladataikban, a gyülekezeti szolgálat szervezésében és a lelki gondozásban igyekszem támogatni őket – mondja mostani sokrétű munkájáról. – Könyvelőnk van ugyan, de a pénzek felhasználását át kell látnom, valamint kapcsolatokat kell kialakítanom és ápolnom a városvezetőkkel, az egyházak képviselőivel. Szegeden szeretnénk jobban megmutatni magunkat, megtalálni a helyünket a város vérkeringésében. Tervezem, hogy pályázatokon indulunk, és bővítjük az imaházunkat.

300-an a megyében

A baptista szabadegyháznak Magyarországon 12 ezer tagja van, a legutóbbi népszámláláson nagyjából 20 ezren vallották magukat baptistának. A megyében összesen 300 bejegyzett tagja van a gyülekezetnek, az összlétszám ennek nagyjából duplája a családtagokkal együtt. (A kereszteléshez hasonló bemerítésre a baptista fiatalok 12–13 évesen jelentkezhetnek.)

Forrás

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)