„Vigyázzatok a Szentírásra”

http://www.haon.hu/, Fotó: Kedves Zilahi Enikő, 2015. november 2. hétfő

Október 31-én, a reformáció napján a nyírségi település baptista és református gyülekezetének tagjai ünnepi istentisztelettel és fáklyás felvonulással emlékeztek a református vallás gyökereire, Luther Márton és Kálvin János egyházmegújító tevékenységére.

acsad_.jpg

A baptista imaházban Bacsó János baptista lelkipásztor adott hálát az életért, a kegyelemért, s azért, hogy mindig vannak emberek, akik megtartják Isten igéjét. Arról beszélt, hogy napjainkban legalább annyira szükség van a megújulásra, mint Luther idejében. – Legyünk készek arra, hogy szívünk telve legyen szeretettel, hisz a mai világ erre vár. Merjük beengedni mindennapjainkba az Istent, hogy megújuljon a mi életünk is – fogalmazott Bacsó János.

Vigyázzatok!

„Amit pedig nektek mondok, azt mindenkinek mondom: Vigyázzatok!” (Mk 13,37) Az istentiszteleten Komor Csaba református lelkipásztor Jézus Krisztus szavaival kezdte prédikációját, majd arról beszélt, mi mindenre kell vigyázni a ma emberének. – Vigyázzatok a szentírásra, hogy alapja legyen életeteknek! Vigyázzatok a hitre, mert egyedül csak a hit által lehet teljes az életünk. Vigyázzatok a legkisebb gyülekezetre, a családra, ahol együtt szólíthatjuk meg az Urat, és ne feledkezzünk meg az isteni kegyelemről, az üdvösségről és a lehetőségről sem, amit Jézus Krisztus kínál – hangzottak a lelkipásztor szavai. Az istentiszteleten a Nyíracsádi Népdalkör énekkel, Büte Kálmánné és Váraljai Istvánné verssel szolgált a gyülekezetnek.

Fáklyás felvonulás

Az istentisztelet után a mintegy száz fős tömeg énekszóval, fáklyával vonult körbe a falu főterén, majd tért vissza az imaház udvarára, ahol dr. Nagy János polgármester köszöntötte az ünneplőket. A reformáció napi megemlékezés a Himnusz közös éneklésével zárult.

HBN-KZE

Forrás: http://www.haon.hu/vigyazzatok-a-szentirasra/2945746

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)