Keresés

Találatok az oldalon erre a kulcsszóra

TOT 1 Balatonföldváron

A Misszió az Egészséges Közösségekért Alapítvány CHE TOT1-et (Képzők Képzése) tréninget szervez. 2016. Február 21-től 26-ig Balatonföldváron a Baptista Konferenciaközpontban (az eddig megszokott helyen).
aki romamisszióban…
http://archivum.baptist.hu/hu/esemenynaptar/tot-1-balatonfoeldvron/

Szolgálat a beás cigányok között

Él egy kis roma népcsoport a Dél-Dunántúlon, akikről nagyon keveset beszélnek, ők a beások. A Józsa házaspár (Gergő és Tímea) azt az elhívást kapta, hogy a Wycliffe társaság munkatársaiként ezek között az emberek között szolgáljanak.
http://archivum.baptist.hu/hu/media/predikaciok/szolgalat-a-beas-ciganyok-kozott/

Missziós hírek a MEK-től

Vagyis a Misszió az Egészséges Közösségekért csapatától. Élünk. Dolgozunk. Figyeljük a jeleket, az eseményeket, de legfőképpen a mi Urunkat, Jézus Krisztust: "Mit tenne Ő a mi helyünkben? Mit készít? Hol vannak értő szívek, melyek akarnak az Ő akaratának…
Egy kiegyensúlyozott megközelítés a bonyolult romamissziós munkára…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/misszios-hirek-a-mek-tol/

Közgyűlést tartott a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa

A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa 2015. december 3. csütörtökön 15 órakor tartotta éves rendes közgyűlését.
a romamisszió és a családmisszió témakörében.  …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/kozgyulest-tartott-a-magyarorszagi-egyhazak-okumenikus-tanacsa/

Lelkipásztor beiktatás Pócsmegyeren

Mindannyiunk örömére 2015. szeptember 5-én hivatalosan is beiktatták gyülekezetünk új lelkipásztorát Kovács Bálint testvért.
romamisszió vezetői szolgálatok előzték meg… Lovas Vince romamissziós szolgatárs…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/lelkipasztor-beiktatas-pocsmegyeren/

Segítsünk és rendelkezzünk adónk kétszer 1%-áról!

Hol és hogyan segítünk? Hajléktalanok ellátásával, nevelőszülői hálózattal, családoknak nyújtott átmeneti otthonnal, szociális étkeztetéssel, házi segítségnyújtással,...
...a Baptista Romamisszió tervszerű támogató szolgálatával…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/segitsunk-es-rendelkezzunk-adonk-ketszer-1-arol/

Roma házaspári konferencia Dömös

Látva a szükséget, nagy vágyunk volt, és sokat imádkoztunk azért, hogy lehetőség nyíljon roma házaspárok számára több napos konferenciát szervezni.
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/roma-hzaspri-konferencia-doemoes/

„Én más életet akarok élni, mint ahogy a legtöbb cigány ember él!”

„Az igazi boldogságot Jézus Krisztusban fogjátok megtalálni”, mondja az erdélyi Korond baptista roma gyülekezetben Kalányos Zoltán, aki a családon belüli veszekedések, verekedések után határozta el, hogy más életet akar élni.
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/en-mas-eletet-akarok-elni-mint-ahogy-a-legtobb-cigany-ember-el/

MEK-Konferencia Gödöllőn

2014.október 25-én, délután egy lelkes kis csapat volt együtt, hogy ismerkedjen a MEK-kel. Hálásak vagyunk a Gödöllői Gyülekezetnek, hogy helyet, és segítséget adott a nagyon családias és gazdagító "Bemutató-Konferencia" megtartására.
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/mek-konferencia-godollon/

Missziós Nap Bicskén

Az ECMI (Eropean Christian Mission) nemzetközi missziós szervezet, a magyarországi Baptista Egyház, és a Baptista Szeretetszolgálat munkatársai október 21-én közös missziós napon vettek részt Bicskén, a Baptista imaházban.
a Baptista Romamissziós Bizottság vezetője a romák helyzetét vázolta fel…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/misszios-nap-bicsken/

Bemerítési istentiszteletek Gödöllőn

Az utóbbi hónapokban két alkalommal is bemerítést tarthatott a gyülekezetünk. Először három fiatal viselt fehér ruhát május 25-én, vasárnap délelőtt: Vincze Zsuzsanna, Kovács Henrietta és Szabó Máté.
l is megpecsételhették. A Csörögön már megkezdett romamisszió mellett a gyermekmunkában és a hátrányos helyzetű…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/bemertesi-istentiszteletek-goedoelln/

Protestáns összefogás a cigányokért

Sajtótájékoztató a Protestáns összefogás a cigányokért rendezvényen.
http://archivum.baptist.hu/hu/media/videotar/protestans-osszefogas-a-ciganyokert/

A Szentlélek Isten nem ismer nemzetiségi, nemzetközi és felekezetközi határokat

„Megbékélés – Egészség - Reménység” volt a mottója és a témája a Református Egyház első országos cigánymissziós találkozójának és imanapjának.
Pasaréti ref. gyülekezet romamissziós csoportját Müller Margit gyülekezeti tag képvise… felé. Szervezett keretekben pedig 15 éve folyik a romamisszió. Csuhai Eszter fiatal baptista belmisszionáriu…
http://archivum.baptist.hu/hu/olvasnivalok/a-honap-temaja/2014-majus-ciganysag/a-szentlelek-isten-nem-ismer-nemzetisegi-nemzetkozi-es-felekezetkozi-hatarokat/

Presbiteravatás Újlétán

Az Úr Jézus feltámadásának ünnepén, 2014. április 20-án mérföldkőhöz érkezett az Újlétai Roma Baptista Gyülekezet.
akik országos és kerületi romamisszió felelőseiként adtak biblikus tanácsokat a presbit…
http://archivum.baptist.hu/hu/olvasnivalok/a-honap-temaja/2014-majus-ciganysag/presbiteravatas-ujletan/

Presbiteravatás Pestszentimrén

Február 16-án, vasárnap délelőtt presbiteri avatásra gyülekeztek a testvérek és az érdeklődők a pestszentimrei baptista imaházba.
kezet presbiterré avassa és kirendelje a közösség romamissziójába a tuzséri gyülekezetbe. Az istentisztelet ele… Katit a Baptista Romamisszió nevében Kovács Bálint vezető…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/presbiteravatas-pestszentimren/

Adj inkább, mint hogy szegény legyél!

A baptisták a társadalom sok-sok feladatában vállaltak egyre nagyobb szerepet az elmúlt évek során. Az egyházon, a gyülekezeteken és intézményeken keresztül naponta az ország sok településén látnak el szociális és társadalmi feladatokat...
a Baptista Romamisszió tervszerű támogató szolgálatával …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/1-os-felhvs/

Romamissziós felhívás!

A karácsonyi ünnepek alkalmából, az idén is szeretnénk a roma gyülekezetekhez tartozó gyermekeket megajándékozni.
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/romamisszios-felhivas/

Életrevalók találkozója Kecskeméten

Három napos képzést tartottunk ifjúsági vezetőknek Kecskeméten a MABIM, a Fiatalok Krisztusért Alapítvány és a fiatal felnőttek munkacsoport szervezésében október 31. és november 2. között.
a közösségépítés és a romamisszió témákban kaphattak gyakorlati képzést a résztvevő…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/eletrevalok-talalkozoja-kecskemeten/

Együtt az Úrban

Regionális Romakonferenciát tartottunk a Déli Egyházkerületben augusztus 10-én. Mintegy 50 résztvevő érkezett a Kiskőrösi Gyülekezetbe erre a napra.
s Bálint testvér osztotta meg látását az országos romamisszió tapasztalataiból merítve. Volt még a napban ezen …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/egyutt-az-urban/

A békesség hírnöke 2013. augusztus

Ebben a hónapban a figyelem középpontjába kerül egyházunkban a cigányság. A Baptista Romamisszió hírei különböző csatornákon keresztül eljut azok felé, akik érdeklődnek a cigány testvérek helyzetéről.
Baptista Romamissziós Bizottság vezetője…
http://archivum.baptist.hu/hu/media/videotar/a-bekesseg-hirnoke-2013-augusztus/

« Előző 12 Következő »

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)