Keresés

Találatok az oldalon erre a kulcsszóra

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét

Vasárnap kezdődik az ökumenikus imahét, amelynek országos megnyitó istentiszteletét a budapesti Deák téri evangélikus templomban tartják - közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa (MEÖT). Az imahét napjain a különböző felekezetű gyülekezetek…
budapesti érsek és Bogárdi Szabó István református püspök…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/vasarnap-kezdodik-az-okumenikus-imahet1/

Lelkipásztorok találkoztak a József utcában

Január 12-én országos lelkipásztori konferenciát szerveztek Budapesten, a József Utcai Baptista Imaházban. A jó légkörű összejövetelre közel száz lelkipásztor érkezett az ország különböző részeiből.
t hátralévő részében Révész Árpád tanította a résztvevőket a győzelem témájában. Igehirdetésében kieme…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/lelkipasztorok-talalkoztak-a-jozsef-utcaban/

Parzany: „Túl kell lépni a történetkritikai Biblia-értelmezésen!”

Ulrich Parzany „túl akar lépni” a történetkritikai Biblia-értelmezésen és szorgalmazza továbbra is a zsidók felé irányuló missziót. Ezt egy memorandumban írta az ismert evangéliumi igehirdető, a ProChrist evangélizációk fő előadója, amelyet az Idea…
ra Kasselbe invitált mintegy hatvan evangéliumi igehirdetőt és vezetőt… dott memorandum alapján létrehoznának egy német hitvalló hálózatot. Említésre méltó még Parzany hat…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/parzany-tul-kell-lepni-a-tortenetkritikai-biblia-ertelmezesen/

Karácsonyi koncert Kétegyházának

2015. december 25-én a Kétegyházi Baptista Gyülekezetben koncerteztek a Kétegyházáról elszármazott művészek. Trombita: Balázs André, klarinét: Balázs György, Klarinét, Balázs Péter, harsona: Sztán Attila, harsona: Sztán Tivadar, trombita: Tulkán Péter,…
http://archivum.baptist.hu/hu/media/videotar/karacsonyi-koncert-ketegyhazanak/

Kettős méltatás a hűséges szolgálatért

Kispesten, november utolsó vasárnapján a gyülekezet testvérisége köszöntötte a gyülekezeti látogatókat, akik a hónap során születésnapjukat ünnepelték, köztük egykori prédikátoruk feleségét.
lkalom kerekedett ki az ünneplésből. Szebeniné testvér … december 10. Az ötvenes évekre… e után.   Szebeni testvérék 2015 őszén adtak hálát házasságuk 64 évéért. …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/kettos-meltatas-a-huseges-szolgalatert/

Egy éve ment el Szilágyi Sándor lelkipásztor

2015. január 17-én búcsúztunk édesapámtól, id. Szilágyi Sándor lelkipásztortól a monori imaházban.
zetes igehirdetéssel szolgált Papp János elnök testvér a 2Pt 1… és hat kisebb testvére mellett családfenntartóvá vált. 1996… apja után kutatva…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/egy-eve-ment-el-szilagyi-sandor-lelkipasztor/

Gerzsenyi Sándor Spurgeon-díjat kapott

Gerzsenyi Sándor (1933) baptista lelkipásztor, költő, újságíró, lapszerkesztő és énekszövegíró életművében a látszólag különféle hivatások mind közös nevezőre jutnak abban, hogy általuk Isten igéjének hirdetésére vállalkozik.
lelki táplálékul szolgáltak sok ezer baptista testvérünknek. A rendszerváltozás hajnalán… testvérünk életművének szóló nyilvános elismerés. …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/gerzsenyi-sandor-spurgeon-dijat-kapott/

Hálaadás és bemerítés Nagybányán

„Még nyílnak a völgyben a kerti virágok, / Még zöldel a nyárfa az ablak előtt, / De látod amottan a téli világot? / Már hó takará el a bérci tetőt.” (Petőfi)
unokatestvérek… l szép számmal különböző felekezetű keresztyén testvérek… testvérek buzdítottak imára a Jn 15… hálaadásról szólt. A János Csaba lelkipásztor testvér által felolvasott igeszakasz az Ézs 12… Az igei üzenetben Kiss Zoltán lelkipásztor testvér vont párhuzamot Jónás és a mai ember között. …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/halaadas-es-bemerites-nagybanyan/

Életem legjobb három napja

„Egy évvel ezelőtt biztos nem csináltam volna ezt. Embereket megszólítani, idegenekkel beszélgetni, az evangéliumot csak úgy elmondani egészen távol állt tőlem. … De olyan boldog, mint akkor, nem voltam még.”
rültél tanulni. Hogyan találkoztál az egyetemi testvéreiddel…   Egy a témához kapcsolódó tv
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/eletem-legjobb-harom-napja/

Zenés adventi hétvége Miskolcon

2015. advent harmadik hétvégéjén a Miskolc Belvárosi Baptista Gyülekezet tagjai és vendégei részére az evangélium mellett a zenéé volt a főszerep.
Tisza Attila testvér szolgált az Igéből… ekkor Tisza Attila testvér kinyitotta a valamikor cipőt tartalmazó dobozt …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/zenes-adventi-hetvege-miskolcon/

Megjelent a Szolgatárs legújabb száma

Örömmel nyújtjuk át kedves olvasóinknak a Szolgatárs folyóirat év végi dupla számát. Ismét olyan írásokat találhatunk a lapban, ami segítheti hitünk növekedését, kapcsolataink elmélyülését.
 Berszán István és Berszán Lídia…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/megjelent-a/

Örökbefogadás kamasz szemmel

Gyakran átéljük, hogy valamit felfogunk az értelmünkkel, az érzéseink mégis mást mutatnak. Hála és harag akár percről percre válthatják egymást a szívünkben. Két olyan fiatal osztotta meg gondolatait az örökbefogadásról, ...
beleértve a jó dolgokat… a testvéreiért…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/orokbefogadas-kamasz-szemmel/

Elkezdődött az Aliansz imahét

A budapesti Wesselényi utcai baptista gyülekezet templomában tartotta meg az Aliansz – Magyar Evangéliumi Szövetség a 2016-os imahetének nyitó istentiszteletét január 3-án.
hogy felismerjük a másik testvér helyzetét… Az Aliansz imahét nyitó alkalmán felekezetek résztvevőivel imaközösség is alakult. Többek között imád… us lelkész a közösségért fohászkodott. Durkó István baptista lelkipásztor az üldözött keresztényeké… fogalmazott beszámolója elején Horváth István. Az Aliansz főtitkára kiemelte…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/elkezdodott-az-aliansz-imahet/

Isten keze megtart!

50 év nagyon hosszú idő egy ember földi életében. Isten kegyelméből október 23-án ötven éves házasok voltunk.
ezt családi körben megtehettük. Pető Albert testvér…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/isten-keze-megtart/

Miért vagy baptista?

Tették már fel neked ezt a kérdést? Biztosan. A kérdés mögött egy másik kérdés rejtőzik: Kik vagytok ti? Miben és miért hisztek?
ák a Biblia igazságát felismerve ragaszkodtak a hitvalló bemerítéshez 1609… hanem életvitelszerű változást eredményez a belső meggyőződés…
http://archivum.baptist.hu/hu/olvasnivalok/lelki-irasok/teologia/miert-vagy-baptista/

Ökumenikus imahét a krisztus-hívők egységéért

2016. január 17–24. Téma: „Arra hívattunk, hogy az Úr nagy tetteit hirdessük!” (1pt 2,9)
mert így találkozhatunk testvéreink 2. nap… Mit kaphatunk keresztény testvéreinktől… ol a keresztény felekezetek tagjai Krisztusban testvérként közösségben találkoznak… és küldtél vissza az úton testvéreinkhez… melyért sok keresztény testvérünkkel együtt könyörgünk. …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/nagyvilag/okumenikus-imahet-a-krisztus-hivok-egysegeert/

A gyerekek értékei

Emlékszem, mióta felmerült bennem a „mi leszek, ha nagy leszek” kérdése, mindig anyuka szerettem volna lenni.
Leszámítva azt az időszakot… hogy nem szabad túl látványosan… viharai bár néha látványosra és fájdalmasra sikerülnek…
http://archivum.baptist.hu/hu/olvasnivalok/lelki-irasok/csalad/a-gyerekek-ertekei/

2016: az értékek éve

1982-ben egy átfogó értékrendszeri kutatás történt Európa sok országában, köztük Magyarországon is. Arra a kérdésre, hogy: „Van-e valami, amiért a családján kívül feláldozná magát?”
kamatoztatva kell azokat továbbadni utódainknak. Legyünk figy… testvéreim…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/egyhazi-hirek/2016-az-ertekek-eve/

Ötven éves a budai kápolna

Jubileumi időszakot élünk. Tavaly Isten iránti hálával arra emlékeztünk, hogy 100 éve kezdte meg működését a Baptista Árvaház Ócsán, amelyből a budapesti Hegyalja útra költözését követően, 90 évvel ezelőtt jött létre az Árvaházi Gyülekezet...
hogy pénzüket templomi sékelre váltva vásároljanak … em erősítik egymást. Egyrészt a templom szerepét átveszi az újjászületett ember teste… minden ötvenedik esztendőt meg kellett szentelni. A hetedik … Kedves Testvéreim… lelkipásztor testvér  bejelentette… att az imaházat bővíteni szükséges. Ehhez Szép testvér tette le az első pengőt. 1936. november 8…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/otven-eves-a-budai-kapolna/

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)