Keresés

Találatok az oldalon erre a kulcsszóra

Baptista Oktatási Központ

2012-ben a Magyarországi Baptista Egyház hozta létre a Baptista Oktatási Központot (BOK), mivel 43 közoktatási intézmény került a Magyar Baptista Szeretetszolgálat fenntartásába.
illetve halmozottan hátrányos helyzetű. Vannak olyan int… ott vannak elrejtve  a lehetőségek is. A Baptista Oktatasi Közpon…
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/bizottsagok/oktatas/

Presbiteri Tanács

Presbiteri Tanács feladata: Avatások koordinálása, meghallgatásokon, ünnepélyeken való részvétel, jószolgálat gyülekezetekben, nem lelkészi avatottak, illetve férfimunka összefogása, részvétel az avatottak továbbképzésében.
Kiss István…
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/bizottsagok/ferfiak/

Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszó

A Magyarországi Baptista Ifjúsági Misszió célja a nem keresztény fiatalok elérése az evangéliummal, a baptista fiatalok gyülekezetben való hitbeli erősítése.
az ifjúsági munkákban résztvevőknek. Igyekszünk egészen konkrét eszközöket …
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/bizottsagok/ifjusag/

Szociális kerekasztal

Gyülekezeteink életének és szolgálatának jelentős része szociális jellegű. Családoknak tanácsadás, válságkezelés nem csak lelki problémákban, személyes életviteli kérdések, hajléktalanok a környezetünkben, munkahelykeresés, megélhetés, segélyek...
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/bizottsagok/szocialis-kerekasztal/

Hitvallásunk

A baptista hitvallás szövegét 1967. május 25-én fogadta el a magyarországi baptista gyülekezetek küldötteinek és lelkipásztorainak országos közgyűlése. – A baptista hitvallás egyes cikkelyeihez tartozó szentírási igehelyeket Gerzsenyi László, Gerzsenyi…
edig az időnek teljességében Szentlélektől fogantatva… zött nem szükséges az emberi okoskodás bármely szétválasztó vagy egyeztető kísérlete… örvény követelményeit önként és engedelmesen betöltve… hogy a Jézus Krisztus iránti szeretettől áthatva… sten újjászületett gyermeke a Szentlélektől támogatva…
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/hitvallasunk/

Vezetőink

A Magyarországi Baptista Egyház elnöke: Papp János, főtitkára: Mészáros Kornél, missziói igazgatója: Durkó István, gazdasági igazgatója: Simon Norbert.
től függetlenítve végzett. Baptista szülők negyedik gyermekeként… Durkó István A Magyarországi Baptista Egyház misszió munkáj… iakónusa lett. Tanulmányait a Gödöllői Szent István Egyetem gyöngyösi főiskolai karának gazdasági m… majd a Szent István Egyetem gazdasági agrármérnöki szakán végezte. …
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/vezetoink/

Rólunk

A mai baptizmus első úttörői azok az üldöztetésük miatt Angliából Hollandiába menekült hitvallók voltak, akik a bemerítés bibliai igazságát felismerve hitük vallomására 1609-ben, Amszterdamban bemerítkeztek. Egy részük visszatért Angliába, és 1612-ben,…
hogy a baptisták hitvallás alapján és bemerítéssel keresztelnek Jézus K… a jegyében jöttek létre. Az állam és az egyház szétválasztásának hívei. A személyes döntésen alapuló… hogy ne lennének például hitvallásaik… yén örökség részeseiként elfogadják az Apostoli Hitvallásban és a Nicea…
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/

Kik a baptisták?

Kik vagyunk, és mit hiszünk? Egyháztörténetileg a XVI. század lutheri és kálvini reformációjának harmadik ágaként tartanak számon. Hiszünk az Atya – Fiú – Szentlélek, Szentháromságban egy örök Istenben. Isten Fiát, Jézus Krisztust tartjuk egyedüli…
jó testvéri kapcsolatunk van a reformáció egyházaival. A k… hogy mi is valljuk az apostoli hitvallásban megfogalmazott alapvetõ hitigazságokat. M… illetve lelkipásztor áll. Hazánkban Magyarországi Baptis… szövetségi intézménye. A baptisták tanítása a hitvalló keresztségen kívül …
http://archivum.baptist.hu/hu/rolunk/tortenetunk/

Írj-kérdezz

Ha bármilyen kérdése, véleménye van velünk kapcsolatban, keressen bennünket bizalommal! Az alábbi menűpontokban várjuk észrevételeit:
Nyitvatartás…
http://archivum.baptist.hu/hu/irjal-kerdezz/

Imaházmegnyitás Kiskunlacházán

Hangulatos, igazi lélekemelő ünnepsége volt október 7-én a Dömsödi Gyülekezetnek és Körzetének.
omra. Az imaház tornyán lévő kereszt messzire mutatva hirdette… imaház létrejöttéig. Ezt követően Hajdú Sándor testvér mondott egy gyönyörű verses köszöntőt Somogyi I… hallgatók szívét. Ezt követően Kovács Árpád testvér emlékezett vissza őseire… látva… gy összezsúfolódva igazán megtapasztalhatták a testvéri szeretetet. A köszöntések sorát dr. Répás J…
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/imahazmegnyitas-kiskunlachazan/

Az első hitvalló a Romhányi Baptista Gyülekezetben

Romhányi Baptista Gyülekezet első bemerítési istentiszteletére került sor 2012. július 1-én.
Gyulavári Zsuzsanna tett hitvallást Jézus Krisztus mellett. Áldásokban gazdag a… hirdetés szolgálatát Sellyei Imre lelkipásztor testvér… bemerítés szolgálatát Horváth Zsolt presbiter testvér… . Vendégünk volt Meláth Attila lelkipásztor testvér …
http://archivum.baptist.hu/hu/hirek/gyulekezeti-hirek/az-elso-hitvallo-a-romhanyi-baptista-gyulekezetben/

Tahi konferencia - 2011. délelött

A film a Baptista Egyház hagyományos, augusztusi Tahi konferenciáján készült, 2011. augusztus 21-én, a délelőtti alkalmon. Igét hirdet: Mészáros Kornél, a Baptista Egyház főtitkára. A filmet a Magyarországi Baptista Egyház megbízásából a Fárosz Alapítvány…
http://archivum.baptist.hu/hu/media/videotar/tahi-konferencia-2011.-deleloett/

Isten akaratának keresése a bibliai időkben

Mire gondolunk akkor, amikor Isten akaratáról esik szó? Az Isten szándékára, tervére, velünk való bánásmódjára, Isten útjára stb. A történelem során létrejövő vallási kultúrák mindegyikében fontos szerepet játszott az istenek akaratának megtudakolása.…
ban találjuk összegyűjtve. A kilenc pontból álló lista a gyermekáldozatok… speciális kurzusokat is tartottak. Ezeknek a résztvevői papok voltak… kösdig. Mennybemenetele után az Úr kitöltötte tanítványaira Szentlelkét… azaz bűnvallással és böjttel egybekötve gyakorolták a jelkérést. A víz kiöntése egyúttal…
http://archivum.baptist.hu/hu/olvasnivalok/lelki-irasok/teologia/isten-akaratnak-keresese-a-bibliai-idkben/

« Előző 1...868788899091 Következő »

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)