Isten arca

Kulcsár Péter, 2014. március 3. hétfő

Baptista Ifjúsági Konferencia, Debrecen, 2014.02.21-23.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

Énekszöveg:

Felhő mögé rejtőzött el,
nem láthattuk Őt,
tűzoszlop takarta arcát.
Millióan vágytak rá,
hogy megérinthessék,
de túl nagy volt a távolság.

Isten emberré vált,
hagyta hogy meglássuk arcát
Ő aki örök trónon ül,
kilépett a függöny mögül.

Mindenben ránk hasonlított,
de nem volt benne bűn,
bemutatta Isten országát.
Övéi kigúnyolták,
nem ismerték fel Őt,
megalázták ártatlan arcát.

Szent Szellem, jöjj formálj át
hogy vívhassam a hit harcát.
Jöjj és taníts, mit jelent,
hogy láthatom az Ő arcát!

Szerző: Pintér Béla

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)