Örök értékek egy ellentmondásos világban

Tóth Sándor, 2016. január 7. csütörtök

Préd 4:6 Jobb egy marokra valót szerezni nyugodtan, mint két marokra valót hajszoltan és hasztalan erőlködéssel. Egy ellentmondásokkal teli világban élünk, de vannak-e örök értékek? Erről szól az alábbi előadás.

Igét hirdet: Tóth Sándor

Elhangzott: Új Remény Baptista Gyülekezet, Debrecen, 2015. december 31.

Prezentáció letöltése

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)