Baptista Magazin, 2013. december 8.

MTV, 2013. december 9. hétfő

A Magyar Televízió műsora. Benne: Papp János áhítata a boldogságról, Vasadi Lajos nyug. lelkipásztor, ifj. Kéri József, siket teológus, Bazsinka József és Ivett bizonyságtétele.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)