A hónap témája

MInden hónapban egy aktuális témát járunk körbe és különböző szempontok szerint beszélünk róla.

2016 április: értékünk az ember

2016. április 7. csütörtök

A hónap igéje: „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” (1Móz 2,7) „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,19b)


Baptista elődeink kezdettől fogva különös értéknek tartották a Bibliára alapozott hitet és életgyakorlatot. Ezért volt és van mindenkinek saját Bibliája, ezért ajándékoztak szüleink már gyerekkorban nekünk Bibliát, ezért a Biblia olvasása, ismerete és oktatása-tanítása már régóta jellemzőnk.


A világ a fejetetejére fordul sokszor: gyerekek vágyai irányítják a családokat, az életvezetésünk zsinórmértékeként különféle trendeket, eszméket használunk váltakozva. Mint ahogy a harmonikus házasságnak sem technikája van – mint ahogy ma sokan gondolják – hanem egyszerűen az a titok, amit Pálhegyi Ferenc pszichológus állít: A boldog házasság titka egy boldog nő és egy boldog férfi, akik összekapcsolják az életüket.


A hónap gondolata: Világunkban minden adott ahhoz, hogy mindenki jól éljen testileg, lelkileg és mentálisan egyaránt. A javak mégsem jutnak el mindenkihez megfelelően. Vannak, akik a javak igazságos újraelosztását tartják megoldásnak: elvenni azoktól, akiknek sok van, és odaadni azokak, akiknek kevesük vagy semmijük sincs...


2015. december: Működő kapcsolatok

2015. december 1. kedd

A hónap gondolata: Jézus mindig különös figyelmet fordított arra, hogy a kapcsolata Istennel és a körülötte levőkkel biztos, világos és egyértelmű legyen. Ne elégedjünk meg azzal, hogy vannak kapcsolataink, hanem dolgozzunk azon, hogy ezek jól működjenek!


2015. november: Gyökerek és perspektíva

2015. október 31. szombat

Idős vagy öreg. Mit jelent ez a két szó? Az idős azt, hogy elment felette vagy vele az idő. E szavunknak nincs értékhordozója, csupán valaki életkorára utal. Az öreg szavunk jelentése: nagy. Ezt sokáig nem tudtam. Amikor párommal együtt Cseténybe, ebbe a bakonyi faluba költöztünk, eleinte értetlenül hallgattam ezeket a mondatokat: „Hozd be, fiam, az öregkabátom.” „Együnk egy kis öregbabot.” Lassan értettem meg, hogy a nagykabátról és a nagy szemű babról beszélnek.


Jézus Krisztus úgy beszél a hívőkről és a hívők közösségéről, mint a lámpatartóba helyezett mécsesről, mint hegyen épült városról. Gyülekezetünk tehát látható valóság a település számára. Szolgálatunk viszont nem attól jó pusztán, hogy embertársaink konkrét szükségleteit kielégítjük, hanem sokkal inkább attól, hogy tevékenységeink, folyamatos jelenlétünk irányt mutat, terel, mai szóval trendet határoz meg.


Napjainkban a hagyományos értelemben vett tekintély fogalma alapjaiban változott meg. Néhány évvel, évtizeddel ezelőtt még könnyen összekapcsolódott a tisztelettel, hiszen mindez egyben szinte „kijárt” egy idősebb generációhoz tartozó személynek. Világosan látszik, hogy a tisztelet és tekintély közötti különbség ma egészen kézzelfogható: már nem automatizmus.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)