Gyümölcsöző szokások

Háló Gyula, 2014. január 13. hétfő

Thomas C. Corley öt éven keresztül tanulmányozta 233 tehetősebb és 128 szegénységben élő ember mindennapi szokásait. Arra jött rá, hogy óriási különbségek vannak a szokások között, melyeknek jó részét a vagyoni helyzet nem befolyásolja.

sleep.jpgKutatásai során több mint 200 napi tevékenységet vizsgált, amelyek erőteljesen megkülönböztetik a két réteget. Megfigyeléseit statisztikailag összegezte. Kutatásainak eredményét foglalta össze a Rich habits. The daily success habits of wealthy individuals című könyvben, amely 2013-ban az amazon.com oldalon szereplő kiadványok legsikeresebbike volt.

A szerző által megfigyelt szokások közül érdemes végiggondolni néhányat. A tehetősebbek 80%-ának vannak konkrétan kitűzött céljai, míg ez a szegénységben élők mindössze 12%-áról mondható el. A tehetősebbek 23%-a játszik szerencsejátékon napi szinten, míg a szegénységben élők esetében ez 52%.

A tehetősebbek 76%-a hetente négyszer tornázik, a szegénységben élőknél ez az arány 23%. A tehetősebbek 81%-a használ teendőklistát, míg a szegénységben élőknek csak 19%-a.

A tehetősebbek 85%-a szeret olvasni, a szegénységben élőknek 26%-a. A tehetősebb szülők 63%-a olvas fel a gyermekének mesekönyvből, míg a szegénységben élőknél ez az arány csak 3%-ot tesz ki. A tehetősebb szülők és gyerekeik 70%-a átlagosan havi 10 órát töltenek el önkéntes munkával, szemben a szegénységben élők 3%-os arányával. A tehetősebbek 67%-a leírja céljait, a szegénységben élőknek csak 11%-a.

A tehetősebbek 88%-a napi fél órát tölt el azzal, hogy saját magát képezze, a szegénységben élőknek csak 2%-a. A tehetősebbek 6%-a mondja csak el mindig, hogy mi jár pontosan a fejében, szemben a szegénységben élők 69%-ával.

A tehetősebbek 79%-a havonta legalább 5 órát tölt el kapcsolatok építésével, ez a szegénységben élők körében mindössze 16%-os arányt mutat.

A tehetősebbek 67%-a legfeljebb egy órát tévézik naponta, a szegénységben élőknél az a küszöb 23%. A tehetősebbek csak 6%-a nézi a valóságshow-kat, míg a szegénységben élők 78%-a. A tehetősebbek 44%-a a munka kezdése előtt három órával már fent van, ez a szegénységben élőkre 3%- ban jellemző.

A tehetősebbek 85%-a hiszi, hogy a jó szokásokhoz gyakran szerencse is társul, míg a szegénységben élőknek csak 4%-a hiszi ezt.

A tehetősebbek 76%-a hiszi, hogy a rossz szokások balszerencsét hoznak, szemben a szegénységben élők 9%-os arányával. A tehetősebbek 86%-a hisz az élethosszig tartó tanulásban és önfejlesztésben, a szegénységben élőknél ez az arány 5%.

A Thomas C. Corley által megfogalmazott különbségek természetesen nem adnak választ minden egyéni különbségre, s nem válaszolják meg hiánytalanul a társadalom gazdasági különbségeit. Nem is ez a célja, hanem sokkal inkább az, hogy ráébresszen mindenkit a saját és családja sorsa iránti tevékeny, mindennapi felelősségre.

Már az ószövetségi bölcsek (Példabeszédek könyve) is megfigyelték, hogy „aki lustán dolgozik, elszegényedik, de a szorgalmas munka meggazdagít”. Hasonló gondolatot sokat olvashatunk még itt: „A szorgalmasak uralkodni fognak, a lusta pedig robotolni fog.” „Vágyakozik a lusta lelke, de hiába, a szorgalmas lelke pedig bővelkedik.” „A szorgalmasnak a tervei csak hasznot hoznak, de mindenki, aki elsieti a dolgát, csak ínségbe jut.” „Az értelmes ember szíve ismeretet szerez, és a bölcsek füle ismeretre törekszik.” „Az okos ember nem fitogtatja tudását, az esztelen pedig kérkedik bolondságával.” „Ismeret nélkül az igyekezet sem jó, és a gyors lábú félreléphet.” Mindezeket az információkat nem azok fogják az előnyükre fordítani, akik leállnak elmagyarázni, hogy más esetekben miért más az igazság, hanem azok, akik a saját életükben felismerik és a helyén kezelik az ok-okozati összefüggéseket.

Akik élete sok jó gyümölcsöt terem, azoknál nem véletlen és nem genetikailag meghatározott a gyümölcstermés, hanem egészséges Krisztushitük, az abból fakadó életmódjuk és napi szokásaik jó eredménye. Nem azért teszik mindazt, amit tesznek, mert gyümölcsözők, hanem azért váltak azzá, mert már régóta ugyanazt hiszik, teszik szorgalmasan és kitartóan.

Ha rossz családba születtünk, az nem a mi hibánk, de ha rossz eredményeket, keserű gyümölcsöket terem magán- vagy családi életünk, az már olyan hiba, amin sürgősen változtatni kell.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)