2015. november: Gyökerek és perspektíva

Háló Gyula, 2015. október 31. szombat

Idős vagy öreg. Mit jelent ez a két szó? Az idős azt, hogy elment felette vagy vele az idő. E szavunknak nincs értékhordozója, csupán valaki életkorára utal. Az öreg szavunk jelentése: nagy. Ezt sokáig nem tudtam. Amikor párommal együtt Cseténybe, ebbe a bakonyi faluba költöztünk, eleinte értetlenül hallgattam ezeket a mondatokat: „Hozd be, fiam, az öregkabátom.” „Együnk egy kis öregbabot.” Lassan értettem meg, hogy a nagykabátról és a nagy szemű babról beszélnek.

old-man-hands.jpg

De Jókai Anna is így kezdi Ima Magyarországért című versét: „Öregisten, Nagyisten Nézd, hogy élünk itt lenn katlanba zárva csodára várva csöbörből-vödörbe magyarok.”

Az öregember tehát olyan ember, aki felett nem csupán elment az idő, de naggyá is vált. Kívánom minden idősnek, korosodónak, hogy naggyá is váljon. Ha sikerül, azt onnan fogjuk tudni, hogy a környezetünk nagyra becsül, nagyra tart. Idős embertársainkat tisztelnünk, becsülnünk kell Mit jelent ez?

Elfogadjuk, támogatjuk, szeretjük és értékeljük őket. Oda kell rájuk figyelnünk, törekedni kell arra, hogy jobban megismerjük és megértsük őket. Az elődök nyújtotta mintákat követjük, ezért van szükségünk arra, hogy megosszák velünk életüket és tapasztalataikat. Vizsgáljuk felül öregjeink irányába tanúsított, néha-néha bizony elmaradozó gondoskodásunkat. A mindennapi tennivalók mellett sajnos hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy törődéssel tartozunk az időseknek. Pedig a figyelem kijárna mindennap, és nem is csak családi szinten.

Kosztolányi Dezső Intés az öregebbek tiszteletére című versében is erre hívja fel a figyelmet: „Bizony hajoljatok meg az öregebbek előtt, / akár utcaseprők, akár miniszterek.” Egyes társadalmakban az öregeket fölösleges tehernek tartották vagy tartják. Voltak és vannak, ahol maguk az öregek próbálták maguktól tehermentesíteni a családot, a közösséget. Isten népe sosem értett ezzel egyet. Bár az idős ember sokszor már valóban nem tud se fizikailag, se gondolatilag részt vállalni a világ építésében, de attól még igen értékes. Ők a kollektív emlékezetünk, a közösség memóriája. Volt és van egy mozgalom, amelynek célja a „múltat végképp eltörölni”.

Pedig már az 5. századi istenes athéni költő, Agathon is megmondta: „A múltat még Isten sem tudja megváltoztatni.” A múltat valóságosan kell megőrizni az emlékezetben. A múlt átírása megbetegíthet egy egész közösséget. A múltat sem dicsőíteni, sem gyalázni nem szabad. A múlt vegyesen őriz magasztos és alávaló eseményeket egy aránt az egyének, a családok, a gyülekezetek, a nemzetek életében. A múlttal való őszinte foglalkozás segít abban, hogy tanulhassunk belőle. Az egyoldalú múltfényezés vagy múltpocskondiázás nem jó semmire, csak önigazolgatásra. Az Ószövetségben micsoda bátorsággal írják le nagy hőseik botlásait és kivételes pillanatait is. Az Újszövetség írói úgy értelmezik, hogy a mi tanulságunkra íródtak le ezek (1Kor 10,1–11).

Nagy bátorság kell, hogy az ember őszintén és harag nélkül beszéljen saját és közössége eredményeiről és botlásairól. Ezért is szükségesek az öregek, akik segítenek, hogy a múlt eredményeivel és hibáival egyaránt tanulsággá váljon számunkra. Ők még emlékeznek sok mindenre.

A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

A hónap igéje

„Gyökerezzetek meg és épüljetek fel őbenne, Krisztusban, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok.” (Kol 2,7)

A hónap gondolata

Engedjük a fát kiteljesedni, és állandóan ne nyesegessük a lombját, az ágait, nehogy végül csak az elhalt törzse maradjon meg.

A hónap kérdései

Hogyan növekedhet az egyház hatása a társadalomban eredményesen gyümölcsöző módon? Az egyház (a gyülekezetek, hívő családok és az egyes hívők) milyen növekedést gátló, vagyis ártó, és milyen növekedést serkentő, vagyis éltető gyökerekkel rendelkezik? Mit tehet az egyház, illetve mit tehetnek a benne élők az ártó és gátló gyökerekkel? Hol vannak az új ágak nyesegetésének határai? Hogyan engedhetjük kiteljesedni a lombot?

A hónap imatémája

Imádkozzunk, hogy családi és gyülekezeti közösségeinkben képesek legyünk helyesen szétválasztani a halott és az élő hagyományokat, a romboló és az éltető gyökereket! Imádkozzunk, hogy segíteni tudjuk családjainkat és gyülekezeteinket abban, hogy életük kibontakozzon, fejlődjön, kiviruljon! Imádkozzunk azért, hogy a lelkek szabadságát ne gátoljuk abban, hogy Isten Szentlelke munkálkodjon bennük!

Vigyázzunk idős embertársainkra!

2015. október 31. szombat

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öregembert!” Ez azt is jelenti, hogy különösen is vigyázunk és odafigyelünk rájuk. A közlekedésben, a beszélgetésben, a vásárlásban, az ügyintézésben.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)