2016 április: értékünk az ember

2016. április 7. csütörtök

A hónap igéje: „Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlénnyé.” (1Móz 2,7) „Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba!” (1Móz 3,19b)

„Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat és a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micsoda a halandó – mondom –, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van rá? Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Úrrá tetted kezed alkotásain, mindent a lába alá vetettél: a juhokat és marhákat mind, még a mezei vadakat is, az ég madarait, a tenger halait, amelyek a tenger ösvényein járnak. Ó, Urunk, mi Urunk! Mily felséges a te neved az egész földön!” (Zsolt 8,4–9)

12970889_10201649792843012_7678408169516261766_o.jpg

a hónap gondolata

Emberek vagyunk. Önmagunk teljes megértése meghaladja képességeinket, de Isten jónak látta, hogy sok mindent tudjunk magunkról. Ezek közül a legelső, hogy teremtmények vagyunk, Isten alkotásai. Ez meghatározza, kit tekinthetünk világunk eredőjének és középpontjának. A második, hogy bűnbeesettek és halandók vagyunk. Ez meghatározza, mit gondoljunk eszméinkről és képességeinkről. A harmadik, hogy Isten Fia halála által megmentett bennünket az örök életre. Ez meghatározza, hogy hol keressük életünk értelmét és üdvösségünket.

a hónap kérdései

Mit gondoljunk magunkról annak fényében, hogy nem a véletlen folytán jelent meg az emberi élet földünkön?  Hogyan éljünk a bennünket körülvevő teremtettségben (növények, állatok, ásványok stb.) annak tudatában, hogy ugyanaz a Teremtő formált minket, és ugyanúgy szövetségre lépett velünk (1Móz 9,9–10)? Hogyan tudjuk a csak általunk hordozott istenképűséget felmutatni világunkban?

a hónap imája

Istenünk, segíts helyén kezelni értékességünket, a teremtettségben magunkat a te kezedre bízni, a teremtményekről felelősséggel gondot viselni. Ámen.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)