2016. március: Értékünk a bibliai hit

2016. március 1. kedd

Baptista elődeink kezdettől fogva különös értéknek tartották a Bibliára alapozott hitet és életgyakorlatot. Ezért volt és van mindenkinek saját Bibliája, ezért ajándékoztak szüleink már gyerekkorban nekünk Bibliát, ezért a Biblia olvasása, ismerete és oktatása-tanítása már régóta jellemzőnk.

Bible-in-hand.jpg

Miért van szükségünk a Bibliára? Hogyan használjuk a Bibliát? Hogyan értsük meg minél jobban? A Biblia megértéséhez szövegének alapos ismerete mellett igen hasznosak a bibliamagyarázattal és bibliaértelmezéssel foglalkozó könyvek is. De a bibliai gondolatok megvitatása és megbeszélése kisebb és nagyobb körben ugyanúgy kihagyhatatlan. Az értelmünk józan használatára is nagy szükség van ahhoz, hogy a bibliai tanításokból kiszűrjük mindazt, ami csupán emberi igyekezet, hagyományok igazolása, kiragadott mondatok félremagyarázása. Az emberi értelem és igyekezet önmagában mégis kevés ahhoz, hogy a Biblia szavai és mondatai életté váljanak, életet hozzanak létre bennünk, hiszen csak a betű – amit az értelem felfog – megöl, a Lélek pedig megelevenít (2Kor 3,6). Pedig sokan választják ma is azt az utat – ahogy a Jézus korabeli farizeusok is –, amely a Bibliából gyereknevelési, házassági, vezetői, pénzügyi, történelmi stb. kézikönyvet olvas ki és épít föl. Jézus maga is próbálta kortársai figyelmét felhívni a szent iratok helyes értelmezésére, amit így foglalt öszsze: „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39–40)

A kereszténység a kezdeteitől Jézus Krisztust tartja az élet és a lét középpontjának. A bibliaértelmezésben is ragaszkodnunk kell ehhez, mégpedig azért, hogy a Biblia szellemiségét, spiritualitását ne hagyjuk elveszni, hanem az ébressze, éltesse a hitünket. A Bibliával való foglalkozás tehát akkor igazán jó irányú és eredményes, ha Jézus Krisztussal hoz kapcsolatba, a vele való közösséget erősíti és mélyíti, ha megtanít belőle és vele élni, és ha az őrá alapozott fejlődésünk és előrehaladásunk mindenki előtt nyilvánvaló (1Tim 4,15).

A hónap kérdései

Milyen bevált és jó útjai vannak a Biblia minél alaposabb és mélyebb ismeretének? Hogyan ismerhetjük meg minél jobban a Biblia Jézusát, a Biblia Istenét? Hogyan változtathatja meg a Biblia embertársaink életét? Hogyan érdemes a Bibliát belevinni a mindennapi beszélgetéseinkbe? Hogyan tanítsuk helyesen a Bibliát a családban és a gyülekezetben? Hogyan kelthetjük fel embertársainkban a Biblia iránti érdeklődést?

A hónap imája

Áldunk téged, Urunk, hogy kinyilatkoztatott tetteidet és gondolataidat találhatjuk a Szentírásban, hogy téged megismerjünk, higgyünk benned, szeressünk és szolgáljunk! Add, hogy megértsük szavaidat és gondolataidat, hogy belénk hatolva átalakítsd életünket. Add, hogy helyesen magyarázzák a Bibliát azok, akik tanítanak belőle. Ámen.

A hónap igéje

„Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyétek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az ő nevében.” (Jn 20,31) „A betű megöl, a Lélek pedig megelevenít.” (2Kor 3,6) „Ti azért kutatjátok az Írásokat, mert azt gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek: pedig azok rólam tesznek bizonyságot, és mégsem akartok hozzám jönni, hogy életetek legyen.” (Jn 5,39–40)

Értékünk: a bibliai hit

2016. március 1. kedd

Nem is olyan egyszerű kérdés ez, mint amilyennek elsőre látszik! Mi hogyan fogalmaznánk meg, mit jelent számunkra a bibliai hit, hogyan gondolkodunk az Istennel való kapcsolatunkról? Egyáltalán, jól működik ez a kapcsolat? Vajon ugyanazt a választ kapjuk, ha a környezetünkben élőket
kérdezzük, vagy ha önmagunkat?


A tartalom megtekintéséhez Adobe Flash lejátszó szükséges.

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)