A hónap témája

MInden hónapban egy aktuális témát járunk körbe és különböző szempontok szerint beszélünk róla.

Ha egy csodálatos katedrálisban gyönyörködünk, akkor tervezőjének és építőjének kivételessége ragad meg bennünket. És ugyanígy, ha a természetet mint alkotást, mint egy örökké változó és mégis – még részleteiben is – egységet alkotó „templomot csodáljuk, nem véletlen, hogy a tervező és kivitelező mindenható Úr zsenialitása lenyűgöz.


2015. július: Többség és kisebbség

2015. július 3. péntek

Nagy feszültségeket látunk a társadalomban, mely a többségi és a kisebbségi csoportok között húzódnak. Ott van a roma kérdés, a bevándorlók problémája, a homoszexualitás, vagy az antiszemitizmus. Lehetne sorolni az érveket, az eseményeket, melyek előítéletekhez, vagy éppen gyűlölethez is vezethetnek. Nagy kérdés, hogyan gondolkodjunk, mi keresztények - akik ugyancsak kisebbségben élünk a világban - erről a kérdésről.


Nincs egységes definíciónk a kultúrára. Szűkebb értelmezés szerint az anyagi és szellemi értékek összeségét értjük alatta, tágabb értelemben egy embercsoport szokásainak és hagyományainak összeségét. Nagy kérdés, hogy keresztények mennyire tudjuk befolyásolni, formálni kultúránkat, vagy mennyiben formál bennünket, hívőket korunk kultúrája.


2015 május: életmód és szokások

2015. május 4. hétfõ

„Te azonban követőjévé lettél az én tanításomnak, életmódomnak, szándékomnak, hitemnek, türelmemnek, szeretetemnek, állhatatosságomnak, üldöztetéseimnek, szenvedéseimnek.” (2Tim 3,10–11) Hogyan lehet majd gyermekünk Jézus Krisztusnak olyan báránya, aki meghallja a pásztor hangját, és követi? A kisbárányok eleinte nem a pásztorhoz, hanem az anyjukhoz kötődnek.


2015. április: fogyatékkal élők

2015. április 5. vasárnap

"A fogyatékosság hosszan tartó fizikai, értelmi, pszichoszociális vagy érzékszervi károsodás, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja egy adott személy teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. A fogyatékosság egy változó fogalom, bárki bármikor fogyatékossá válhat. A fogyatékosság nem betegség, hanem egy állapot, ...


„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6) Igen, nekünk kell felnevelni a következő generációt. Milyen egyszerű lenne minden, ha az iskolába azzal a nyugalommal járhatna mindenki, hogy ha szorgalmasan tanul, akkor utána egyenes út vezet a munka világába, ahol már várnak rá mint dolgozó emberre.


Ebben a hónapban egy nagyon aktuális és fontos témával, a kapcsolatainkban létrejövő végleges elköteleződéssel foglalkozunk. Megpróbáljuk feltérképezni, milyen tendenciákkal, problémákkal találkozunk ebben a kérdéskörben, illetve mik állhatnak a nehézségek hátterében.


2015. január: szegénység-gazdagság

2015. január 2. péntek

A szegénység és a gazdagság nem csupán a vagyonban mérhető. A pénzen kívül lehet valaki gazdag a tudása miatt, a tisztsége miatt, a birtokolt információ miatt, a kapcsolatai miatt, és természetesen lelki gazdagság is létezik. Igazából ez a valódi gazdagság, amely minden más gazdagságnak pozitív értéket ad, sőt a kevésből is értéket teremt.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)