A hónap témája

MInden hónapban egy aktuális témát járunk körbe és különböző szempontok szerint beszélünk róla.

2014. április: Fogyatékkal élők

2014. április 1. kedd

Közösségünkben sokan élnek fogyatékkal: mozgás korlátozottak, hallásukban vagy látásukban korlátozottak, értelmi fogyatékosok. Segítenünk kell őket, hogy megtalálják helyüket egyházunkban, az adottságaiknak megfelelő módon találkozhassanak Jézus Krisztussal! Tanulnunk kell a velük való együttélést és a feléjük való szolgálatot! A hónap igeverse: "Az én erőm erőtlenség által ér célhoz." (2Kor 12,9)


2014. március: oktatás

2014. március 3. hétfõ

"A bölcs tanítás az élet forrása" (Péld 13,14) - mondja a Példabeszédek könyve. Idén tizenhétezer diák kezdte meg tanulmányait valamely baptista fenntartású oktatási intézményben. Nagy lehetőség és egyben nagy felelősség is a gyermekkel és fiatalokkal való foglalkozás. Ebben a hónapban kiemelt figyelmet szentelünk arra, hogy bemutassuk iskoláinkat és a bennük zajló tevékenységeket.


2014. február: házasság, szerelem

2014. február 5. szerda

Februárban több programot is szerveznek a házasság hete kapcsán szerte az országban. Életünk olyan területe a család, melyről nem lehet eleget beszélni. Látjuk, érzékeljük, hogy válságban van ez az Istentől rendelt szövetség, éppen ezért küzdenünk, harcolnunk kell érte saját és gyermekeink boldogsága miatt.


2014. január: szegénység-gazdagság

2014. január 3. péntek

Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok kiássák és ellopják, hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a tolvajok sem ássák ki, és nem lopják el. Mert ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is. A test lámpása a szem. Ezért ha a szemed tiszta, az egész tested világos lesz. (Máté 6,19-23)


2013. december: Boldogságra teremtve

2013. december 3. kedd

Az egyik legkülönlegesebb hónap az évben, a december. Az advent időszakában készülünk az ünnepekre, majd eljön a karácsony, amely tele van csodával és titokkal. Még a nem hívő ember is próbál ilyenkor egy kicsit jobb lenni, szeretni, s a média egyre erőszakosabb befolyásolásával szemben inkább a lelki értékekre összpontosítani.


„Szeretetben szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13) Ismert játékelméleti helyzet a fogolydilemma, mely alkalmazható sok politikai, gazdasági, pszichológiai folyamat modellezésére. Az elmélet lényege, hogy egy súlyos bűntény kapcsán két gyanúsítottat letartóztatnak. Mivel nem áll rendelkezésre elegendő bizonyíték a vádemeléshez, ezért elkülönítik őket egymástól és mindkettejüknek ugyanazt az ajánlatot teszik.


2013. október: az egyház

2013. október 2. szerda

A reformáció Luther Márton 1517. október 31-én nyilvánosságra hozott, a bűnbocsánatról szóló 95 tételével kezdődött. Mindjárt azt is meg kell állapítani, hogy Luther és kortársai nem nevezték reformációnak az általuk indított mozgalmat. Azt mondták, hogy Luther Márton „az evangéliumot hozta napfényre”, követői „az evangéliumot hirdették”, illetve életük „evangéliumi élet” volt.


2013. szeptember: generációk egymásért

2013. szeptember 4. szerda

Örülnek az ifjak a vénekkel együtt. (Jer 31,13) Az ószövetségi szent iratok Malakiás próféta könyvével fejeződnek be, és a könyv utolsó mondatai így szólnak: „Én pedig elküldöm hozzátok Illés prófétát, mielőtt eljön az ÚRnak nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök.”


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)