Hat útmutató ige újévre

Háló Gyula, 2014. január 2. csütörtök

1. „Istennek kell inkább engedelmeskednünk,mint az embereknek.” (ApCsel 5,29)

biblia2.jpg

Nem a körülményektől, a tárgyaktól, a vagyontól, az emberektől függünk, hanem egyedül Istentől. Az előzőket is ő irányítja. Mivel függetlenek vagyunk, nem vagyunk zsarolhatók!

2. „Mert ti testvéreim, szabadságra vagytok elhíva; csak a szabadság nehogy ürügy legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak!” (Gal 5,13) Szabadok vagyunk arra nézve, hogyan élünk, mit teszünk. Nem vagyunk senki foglya vagy rabszolgája. Éljük a saját életünket!

3. „Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja.” (Jak 4,6) Korlátainkat ismerjük el, valljuk be! Csak azok korlátoltak, akik nem vállalják.

4. „...ami mögöttem van, azt elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé...” (Fil 3,14) Szakadjunk el a múlt árnyékaitól, ne rágódjunk rajta! A múlton nem változtathatunk, mert már nincs jelen: elmúlt. A jelenben kell élnünk!

5. „...a szeretet mindent remél...” (1Kor 13,7) Legyünk nyitottak a jövőre! Sokkal több jó vár ránk, mint amennyit megtervezhetünk.

6. „...azt tartsátok magatokról, hogy meghaltatok a bűnnek, de éltek Istennek a Krisztus Jézusban!” (Róm 6,11) Válasszuk meg, mik és kik azok, akiket hatni engedünk magunkra! Ne legyünk általános raktár! Ne engedjünk magunkba akármit!

Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)