Kultúra

Szégyen

2013. május 24. péntek

Gyerekkori emlékem a következő. Vidéken, főképp tanyán, egy hozzám hasonló korú iskolás gyermek számára ha olyan helyzet adódott, hogy egy idegen embernek köszönnie vagy bemutatkoznia kellett volna, szégyellősen a szülei háta mögé bújt.


Az őszi le­vél üze­ne­te

2013. január 17. csütörtök

„Le­ve­let kap­tam” – mo­so­lyod­tam el, ami­kor le­sö­pör­tem a ka­bá­tom­ra hul­lott szí­nes fa­le­ve­let. Majd le­ha­jol­tam ér­te, mert meg­ra­ga­dott az a szín­ára­dat, amel­­lyel rám ka­csin­tott. Pi­ros, na­rancs, sár­ga, vi­lá­gos- és sö­tét­zöld, rõt, bar­na. Mi­cso­da gaz­dag­sá­ga a ter­mé­szet­nek, amit Te­rem­tõnk olyan mû­gond­dal, sze­re­tet­tel al­ko­tott.


Fölgyorsult az idő

2013. január 12. szombat

Tényleg fölgyorsult az idő? És ha fölgyorsult, végül is hogy volt képes egyáltalán csak úgy inde-dunde fölgyorsulni? Talán a Mindenható rátette egyik ujját az abszolút óra állítógombjára, - mint mi az óra átállításkor, amikor egy perc alatt egy órával előbbre vagy hátrébb toljuk a mutatót?


Fenntarthatatlan fejlődés

2012. december 26. szerda

Egyre több dokumentumfilm, könyv, cikk foglalkozik világunk lehetséges ökológiai válságával. Szakértők egyre hangosabban kiáltják pusztába szavaikat, miszerint a gazdasági válság csak az első jele annak a globális krízisnek, ami nemzedékünket érni fogja.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)