Teológia

A baptisták és a böjt

2016. február 11. csütörtök

Egy-egy erdőség mégoly bőséges vadállományából a jelzett utakon tovahaladó turista egyetlen példányt sem lát, ám ha letelepszik és csöndben, hosszan figyel, akkor megpillanthatja az addig rejtőzködő életet.


Miért vagy baptista?

2016. január 2. szombat

Tették már fel neked ezt a kérdést? Biztosan. A kérdés mögött egy másik kérdés rejtőzik: Kik vagytok ti? Miben és miért hisztek?


Kegyelem és természet

2015. szeptember 25. péntek

Hit által a kegyelmes Istennel való közösségre jutva és a Szent­lélek ajándékát elnyerve, a bűnös embernek „új életben” („kainotés tés zóés”) (Róm 6,4) van része. „Ha valaki Krisztusban van, új teremtés az.” (2Kor 5,17).


Szó és tett

2015. augusztus 7. péntek

Az evangélium, a jó hír közlése számtalan formában történhet. Az üzenet általános formája a beszéd, az írás. A nyelvi üzenet mellett gyakori a képi üzenet közvetítés és egyéb jelzések adása.


Az újszövetségi eszkatológia számos részletkérdésében igen jelentős eltérések vannak az evangéliumi szemléletű teológusok között. Ez a Magyarországi Baptista Egyház berkein belül is megfigyelhető.


Pünkösd ma!

2015. május 19. kedd

Valaki azt mondta, hogy Isten nagyon szereti az átlagembereket, mert belőlük teremtett a legtöbbet! Mi valamennyien átlagemberek vagyunk! A pünkösd üzenete, hogy a Szentlélek különlegessé tudja tenni az átlagembereket!


„Fölemeltetett a mennybe”

2015. május 7. csütörtök

Fiatalabb koromban, egy nemzetközi konferencián összebarátkoztam egy svéd lelkipásztorral. Meghívott, látogassuk meg őket, a családját, a gyülekezetét.


Nagypéntek és húsvét egysége

2015. március 24. kedd

Hálás vagyok, hogy húsvét után élhetek. Egészen más úgy olvasni, hallani a nagypénteki eseményekről, hogy tudom, hogy nem az a történet vége. Nem azért, mert jobban szeretem az olyan történeteket, ahol boldog a befejezés. Ennél sokkal többről van szó.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)