Teológia

Igazság lesz derekának öve

2013. október 16. szerda

„Vesszőszál hajt ki Isai törzsökéről, hajtás sarjad gyökereiről. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Az Úr félelme lesz a gyönyörűsége. Nem a látszat után ítél, és nem hallomás után dönt, hanem igazságosan ítél a nincstelen ügyében és méltányosan dönt az ország szegényeinek dolgában. Megveri a földet szájának botjával, ajka leheletével megöli a bűnöst. Igazság lesz derekának öve, csípőjének öve pedig hűség." És 11:1-5


Az évek során belebotlok emberekbe, akik mindig hatalmas izgalommal vetik magukat a Biblia tanulmányozásába, azonban sokkal kevésbé lelkesíti őket a testvérekkel való kapcsolat.


Pünkösd után

2013. július 16. kedd

A Szentlélek kitöltetésével új korszak kezdődött az emberiség történetében, de kiváltképp az üdvtörténetben.


A teljes igazságra

2013. május 20. hétfõ

Jn 16,13: „amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.”


Az elmúlt húsvét egy korszak végét jelentette Bethlehemben.


Igaz és hamis megtérés

2013. április 17. szerda

Isten kegyelméből, szeretnék megosztani veletek egy tanítást, melynek az a címe, hogy Igaz és hamis megtérés. Ez egy nagyon kijózanító tanítás, olyan üzenet, amelyre nagy szükség van a mai egyházban.


Emberek a keresztnél

2013. március 28. csütörtök

Max Lucado írja, hogy Jézus keresztjénél Máté három fotót készített.


A vér szerepe a megszentelődésben

2013. február 27. szerda

A Biblia egy véres könyv. Az elejétől a végéig a kiontott vérnek különleges szerepe van.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)