Teológia

Évekkel ezelőtt a ráspoly szót olvasva kedvtelve állapítottam meg, hogy milyen ízes magyar kifejezés. Nem sokkal azután valami német szöveget fordítva beleütköztem az eredetijébe, a Raspel szóba. Először elkedvetlenedtem, de aztán arra jutottam, hogy a ráspoly – német eredetétől függetlenül – mégiscsak szép, nyelvünk rendjébe jól illeszkedő magyar szó.


A rendíthetetlen gyülekezet

2013. január 12. szombat

“De én is mondom neked, hogy te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az egyházamat, és a pokol kapui sem vesznek rajta diadalmat” - olvassuk a Máté 16,18-ban. Ezen igevers magyarázatát általában arra élezik ki sokan, hogy azt vizsgálják, mennyire Péterre épül az egyház.


A történelem végnapjairól szóló keresztyén tanítás klasszikus elnevezése az eszkhatológia. A görög szóban: eszkatosz = magyarul: legvégső, utolsó, legkésőbbi, legszélső – (Jn 6,39; Jel 1,17)1 benne foglaltatik az idő-tér végességének, de azok minőségi értékelésének a jelentése egyaránt. Az eszkhatosz szótári jelentése egyben = a legfelsőbb, legalsóbb, legnyomorultabb, illetve leginkább fölötte van valaminek2.


Dicsőítés bibliai alapjai

2012. december 13. csütörtök

A dicsőítés a dicsőség elismerése és a tisztelet kifejezése. Isten dicsősége az, amiben láthatatlan hatalma és gazdagsága, saját személye megnyilvánul. Így Isten dicsősége megjelenik a teremtett világban (Zsolt 19,2), különböző látomásokban (Ez 1,28), történelmi cselekvésében, szabadításban és az ítéletben egyaránt (Zsolt 85,10; Ézs 42,8.17). Teljessége Jézus Krisztusban jelent meg, aki Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása (Zsid 1,3).


Mire gondolunk akkor, amikor Isten akaratáról esik szó? Az Isten szándékára, tervére, velünk való bánásmódjára, Isten útjára stb. A történelem során létrejövő vallási kultúrák mindegyikében fontos szerepet játszott az istenek akaratának megtudakolása. Bizonyosak lehetünk benne, hogy az ókori zsidóság előtt jól ismert voltak az Isten akaratának mind a tiltott, mind a helyes kutatási módja.


Impresszum

Országos Központi Iroda címe
1068 Budapest VI., Benczúr u. 31. 

Nyitvatartás
Hétfőtől csütörtökig: 9–16 óráig
Személyes találkozáshoz fontos az időpont előzetes egyeztetése.

Telefonszámok
(+36) 1/352-9993
(+36) 1/343-0618
(+36) 20/886-0000 (baptifon)

Fax: (+36) 1/352-9707/103

E-mail
baptist@baptist.hu

Az egyház adószáma
19818513-2-42 

További adatok (számlaszám...)